Универзитет у Новом Саду је обезбедио неограничено коришћење MATLAB и Simulink производа свим својим студентима, предавачима и истраживачима, односно Campus-Wide лиценцу за MATLAB, Simulink и додатне производе.

Предавачи, истраживачи и студенти могу користити ове производе за наставу, истраживање и учење.

Лиценца омогућава појединцима да инсталирају производе на опрему у власништву Универзитета, као и на компјутере у личном власништву.

НАПОМЕНА: Приликом регистрације се мора користити факултетска/универзитетска имејл адреса!