др Лана Зорић

Рођена је 1974. године у Сарајеву, БиХ. На Природно-математичком факултету у Новом Саду дипломирала је 1997. године, магистрирала 2000., а докторску дисертацију из области Анатомије и морфологије биљака одбранила 2008. године. На радно место ванредног професора на Катедри за ботанику Департмана за биологију и екологију изабрана је 2014. године, где држи наставу на свим нивоима студија. Ангажована је и у извођењу наставе на српском и енглеском језику за студенте Фармације, Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду.

Научне активности обавља у области примењене анатомије и морфологије биљака. Објавила је преко 60 научних радова, од чега је више од 35 објављено у часописима са SCI листе. Рецензент је једне стручне књиге и већег броја научних радова у међународним научним часописима. Учесник је националних и међународних пројеката, а међународну сарадњу је успоставила са Аристотел универзитетом у Солуну, Грчка и Универзитетом Палацког у Оломоуцу, Чешка. Боравила је на стручном усавршавању на Универзитету Илиноис и Филд природњачком музеју у Чикагу, САД и на Међународном државном еколошком универзитету А. Д. Сахаров у Минску, Белорусија (међууниверзитетска сарадња). Руководилац је студијских програма докторских студија на Департману за биологију и екологију, као и члан већег броја комисија и радних група. Одлично говори енглески језик.

Лични сајт