др Милица Павков Хрвојевић

Рођена је у Новом Саду 1972. године. Дипломирала је на Природно-математичком факултету, Универзитета у Новом Саду 1995. године. Одбранила је магистарску тезу на Физичком факултету у Београду 1999. године и стекла је назив доктора наука на Природно-математичком факултету у Новом Саду 2002. године. Звање ванредног професора стиче 2008. на Департману за физику где предаје следеће предмете: Увод у теоријску физику, Изабрана поглавља из механике и електродинамике, Теорија релативности, Моделирање глобалних промена, Практичан рад из механике континуума у метеорологији. Од 2013. је у звању редовног професора за ужу научну област Теоријска физика кондензованог стања материје на ПМФ-у, Универзитет у Новом Саду.

Била је Продекан за међународну сарадњу, науку и развој од октобра 2009. године. Пре тога је била на месту помоћника директора Департмана за физику задуженог за науку и међународну сарадњу.

У јулу 1995. године, била је на истраживачком и студијском боравку на Универзитету Илиној у Чикагу на Департману за биофизику. Године 2005., присуствује годишњем Скупу Нобеловаца који се одржава сваке године у Линдау у Немачкој. Проводи један месец специјализације у Оксфорду на Департману за физику, Катедра за теоријску физику кондезоване материје. У јулу 2005. и у јулу 2009. године, посетила је Међународни центар за теоријску физику Абдус Салам у Трсту. Члан је Друштва физичара Србије и Републичке комисије за такмичења основних и средњих школа. Говори енглески, немачки и руски.

Лични сајт