UdžbeniciE-publikacijeČasopisi

Publikacije u elektronskom obliku, koje se nalaze u otvorenom pristupu, raspoređene su po Departmanima fakulteta:

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine (17 publikacija)

Spektroskopske i spektrometrijske metode u analizi životne sredine – praktikum / Malcolm Watson, Jelena Molnar Jazić, Snežana Maletić, Jelena Beljin, Marijana Kragulj Isakovski, Jasmina Nikić.- Novi Sad : Prirodno-matematički fakultet, 2021.

Primena računara u hemiji / Milan Vraneš, Aleksandar Tot. – Novi Sad : Prirodno-matematički fakultet, 2021.

Primena multimedije u nastavi / Jasna Adamov, Stanislava Olić Ninković. – Novi Sad : Prirodno-matematički fakultet, 2021.

Termička analiza u neorganskoj hemiji – Praktikum / Berta Barta Holo. – Novi Sad : Prirodno-matematički fakultet, 2021.

Hromatografski parametri kao prediktori biološke aktivnosti derivata fenilacetamida / Suzana Apostolov, Đenđi Vaštag. – Novi Sad : Prirodno-matematički fakultet, 2021.

Infracrvena spektroskopija / Branislav Jović. – Novi Sad : Prirodno-matematički fakultet, 2021.

Hromatografske metode analize / Daniela Šojić Merkulov, Biljana Abramović, Sanja Armaković, Nina Finčur. – Novi Sad : Prirodno-matematički fakultet, 2021.

Medicinska hemija steroida u razvoju lekova za hormonski zavisne bolesti / Suzana Jovanović-Šanta. – Novi Sad : Prirodno-matematički fakultet, 2020.

Mikrotalasi u zelenoj organskoj hemiji / Ljubica Grbović, Ksenija Pavlović, Bojana Vasiljević. – Novi Sad : Prirodno-matematički fakultet, 2020.

Bioorganski preparati – praktikum / Velimir Popsavin, Mirjana Popsavin, Bojana Srećo Zelenović, Jovana Francuz, Ivana Kovačević. – Novi Sad : Prirodno-matematički fakultet, 2020.

Metodika nastave hemije I / Dušica Rodić, Mirjana Segedinac, Tamara Rončević. – Novi Sad : Prirodno-matematički fakultet, 2020.

Praktikum iz strukture i funkcije proteina / Nataša Simin, Ivana Beara, Milena Rašeta. – Novi Sad : Prirodno-matematički fakultet, 2019.

Praktikum iz hemije za studente fizike / Aleksandar Đorđević, Danica Jović, Ivana Borišev. – Novi Sad : Prirodno-matematički fakultet, 2019.

Zbirka zadataka za prijemni ispit iz zaštite životne sredine / Dejan Krčmar, Aleksandra Tubić, Snežana Maletić, Jelena Beljin, Đurđa Kerkez; Urednik: Milena Bečelić-Tomin. – Novi Sad : Prirodno-matematički fakultet, 2019.

Monosaharidi i bioaktivni derivati / Mirjana Popsavin, Velimir Popsavin. – Novi Sad : Prirodno-matematički fakultet, 2018.

Praktikum iz hemije prirodnih proizvoda / Mirjana Popsavin … [i dr.]. – Novi Sad : Prirodno-matematički fakultet, 2018.

Koordinaciona hemija aminogvanidina i njegovih Šifovih baza / Ljiljana Vojinović Ješić, Mirjana Radanović. – Novi Sad : Prirodno-matematički fakultet, 2017.