Природно-математички факултет постао је део међународне мреже универзитета COIL CONNECT која представља иницијативу за развијање виртуелне мреже размене студената и професора високообразовних институција.