Српско хемијско друштво (СХД) је покренуло иницијативу за реформу наставе хемије у доуниверзитетском образовању, која ће бити корисна ученицима, али и целом друштву.

Забрињава чињеница да се фонд часова хемије у средњим школама континуално смањује, нарочито у средњим стручним школама и на друштвеним смеровима у гимназијама. Такође се смањује број стручних предмета базираних на хемији, које могу да предају хемичари. Хемија, као општеобразовни предмет, ученицима треба да пружи знања потребна за здрав и нормалан свакодневни живот у савременом свету, заснован на здравој храни и коришћењу козметичких, фармацеутских и других препарата и производа. Такође представља основу за стручне предмете и омогућава ученицима наставак школовања. Сходно томе, након завршене средње стручне школе по плановима и програмима са значајно смањеним фондом часова, ученици немају довољно знања – нити за компетентно бављење струком, нити за студирање на факултетима на којима се изучава хемија.

На иницијативу СХД формирана је Радна група за реформу наставе хемије, коју чине наставници хемије који у основним и средњим школама и на факултетима предају Хемију и сродне предмете. Тимови у оквиру Радне групе анализирају планове и програме и предлажу њихове измене, да би исходи и стандарди постигнућа ученика били одговарајући и задовољавајући. Обједињене анализе и предлоге радне групе руководство СХД доставило је на разматрање Националном просветном савету (НПС) и Министарству просвете, науке и технолошког развоја (МПНТР), чиме је покренута иницијатива за реформу наставе хемије у доуниверзитетском образовању.

СХД ове године обележава 125. годишњицу од оснивања, а основни задаци СХД су управо учење и промовисање хемије.

Као потврду тога наводимо речи проф. Симе Лозанића, једног од оснивача СХД:

„Знање хемијско нужно је сваком човеку јер свакога тренутка у животу нашем на хемијске појаве наилазимо, па ће нам без знања хемијског остати мистериозне; и сам живот наш друго није до продукт неких физичких и хемијских појава, па и тога ради, да бисмо свеснији били свога живота, нужно нам је знање хемијско.“

Више о иницијативи погледајте у телевизијским гостовањима проф. др Сузане Јовановић-Шанта: