Biohemijsko društvo Srbije organizovalo je kurs za studente “Biohemija u službi zdravlja – Izučavanje biohemijskih i srodnih metoda koje nude rešenja u kriznim situacijama“.

Biohemijsko društvo Srbije (BDS) aktivno je više od 40 godina. Članovi društva zaposleni na prirodno-matematičkim, medicinskim i farmaceutskim fakultetima Univerziteta u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu i u vodećim naučno-istraživačkim institucijama Srbije svojom aktivnošću u matičnim institucijama, samom Društvu i van granica naše zemlje unapređuju nivo biohemijskih istraživanja i prezentovanih naučnih rezultata.

Svoja znanja naučnici sa iskustvom, članovi BDS, podelili su sa studentima, polaznicima kursa, koji je BDS organizovalo u cilju podizanja kompetencija studenata iz oblasti biohemije i srodnih disciplina. Kurs je održan od 7. do 14. maja 2022. godine u okviru nekoliko fakulteta i naučnih instituta: Hemijskog i Farmaceutskog fakulteta, Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije, IHTM-a, IBISS-a i INEP-a iz Beograda i PMF-a iz Novog Sada. Polaznici kursa bili su studenti osnovnih, master i doktorskih studija svih studijskih programa na kojima se izučava biohemija sa svih univerziteta u Srbiji.

U laboratorijama Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine studenti su se, u okviru kursa, a uz mentorstvo i podršku Prof. dr Ivane Beara, Prof. dr Suzane Jovanović-Šanta i dr Tatjane Majkić, upoznajli sa mogućnostima, potrebama, dizajniranjem eksperimenata i radom u biohemijskoj laboratoriji, izvodili su eksperimente, obrađivali i diskutovali rezultate.

Izveštaji medija o kursu BDS: