У оквиру пројекта WATERTOUR – „Развој воденог туризма на пловним путевима који повезују Мађарску и Србију“ (HUSRB/1602/31/0204) 23.05.2019. године одржана је у Новом Саду (на Природно-математичком факултету) радионица под називом „Наутички туризам у долини Тисе“.

На радионици су учествовали сви чланови пројектног тима: др Имре Нађ, др Анђелија Ивков Џигурски, др Александра Драгин, др Мирослав Вујичић.

У гостима су биле колеге са Факултета спорта и физичког васпитања: др Борислав Обрадовић, др Милан Цветковић и Даринка Коровљев, Учитељског факултета на мађарском наставном језику у Суботици: декан проф. др Јосип Ивановић и др Валериа Крекић, као и гост Сања Николић, студенти основних, мастер и докторских студија Департмана за географију, туризам и хотелијерство.

Након поздравне речи др Мирослав Вујичић је дао реч учесницима који су веома интересантним излагањима заинтересовали све присутне, од којих је већи део изразио жељу да се активно укључи у вожње које ће бити организоване на Тиси (како у Србији, тако и у Мађарској).

Након паузе за ручак рад је настављен на Форуму под називом „Потенцијална интеграција стејкхолдера у долини Тисе“ где су се разматрале могућности за даљу реализацију постојећег пројекта и проширење истраживања у будућности, укључењем већег броја стејкхолдера.