Проф. др Бранислав Јовић и  доцент др Бранко Kордић са нашег Департмана за хемију, биохемију и заштиту животне средине, уз сарадњу са колегама са Пољопривредног факултета у Новом Саду, успешно су по први пут у Србији развили и имплементирали део спектралне библиотеке земљишта у светске организације, базе података и веб интерактивне платфоме (SoilSpec4GG/USDA-funded Food and Agriculture Cyberinformatics Tools Coordinated Innovation Network, GLOSOLAN Global Soil Laboratory Network, FAO).

Део резултата пројекта „Изградња спектралне библиотеке земљишта Војводине у циљу повезивања са глобалним системима за процену квалитета земљишта на бази вештачке интелигенције“ (бр 142-451-2198/2022-01) финансираног од стране Покрајинског секретаријата за научно истраживачку делатност имплементиран је у wеб софтверску платформу Open Soil Spectral Library / OSSL за процену параметара земљишта на бази инфрацрвених спектара и вештачке интелигенције.

Спектрална библиотека земљишта Србије је почетна фаза у развоју модерних инструменталних метода прецизне пољопривреде и повезивању научних институција Србије са глобалним мрежама за развој система одрживих развоја у пољопривреди и заштитити животне средине. Сервис за процену и локације из спектралне библиотеке земљишта Србије биће доступне у наредном периоду на OSSL Explorer-у.