На свечаности одржаној 28. децембра 2022. године у Ректорату Универзитета у Новом Саду уручене су награде најбољим студентима Универзитета у Новом Саду у школској 2021/2022. години. Том приликом ректор Универзитета у Новом Саду проф. др Дејан Мадић уручио је Мини Јанковић награду Студент генерације у области природно–математичких наука.

Мина Јанковић је завршила Основне академске студије хемије (смер: Хемија) на Департману за хемију, биохемију и заштиту животне средине са просечном оценом 10,00. Дипломирала је 13. јула 2022. године као прва у генерацији.

Добитница је награде за Научни и стручни рад у школској 2020/2021. години Универзитета у Новом Саду, као и награда Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду за постигнути успех током студирања.

Тренутно је студент Мастер академских студија – Биохемија на Департману за хемију, биохемију и заштиту животне средине Универзитета у Новом Саду Природно-математичког факултета.