Признања за научну изузетност истраживачима на територији АП Војводине за 2021. годину уручена су 14. децембра 2022. године у Покрајинској влади. Признања за научну изузетност у 22 научне области, односно подобласти, уручио је покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност проф. др Зоран Милошевић најцитиранијим истраживачима који су запослени у научноистраживачким организацијама на територији АП Војводине.

Са ПМФ-а добитници су:

Област друштвено хуманистичких наука, подобласт за друштвену географију, туризам и хотелијерство:

Област природно-математичких наука:

Област техничких наука, подобласт за саобраћај, урбанизам, грађевинарство, уређење, заштиту и коришћење вода, земљишта и ваздуха: