Ponovo je objavljen spisak 2% najcitiranijih naučnika prema Stenfordovoj listi i to kako za celoživotnu citiranost tako i za citiranost u 2020. godini.

Prema citiranosti u 2020. godini sa našeg fakulteta na listi su: prof. dr Neda Mimica Dukić (koja je rangirana i na listi za celoživotnu citiranost), prof. dr Dušan Jakovetić, prof. dr Slobodan Marković, akademik Stevan Pilipović i prof. dr Ante Vujić.

Navedena rangiranja naučnika predstavljaju veliki uspeh i svojevrsno priznanje za njihov dosadašnji naučnoistraživački rad, kao i potvrdu relevantnosti njihovih istraživačkih tema i prepoznatljivosti na međunarodnoj naučnoj sceni.