Начелник Јужнобачког управног округа, Милан Новаковић посетио је Природно-математички факултет у Новом Саду. Након разговора са деканом Природно-математичког факултета проф. др Милицом Павков-Хрвојевић, која га је упознала са актуелном организацијом и делатностима ове институције, начелник је посетио научно-истраживачке лабораторије које функционишу у оквиру ПМФ-а.

Разговарао је са истраживачима ангажованим у Лабораторији за хемијска испитивања животне средине „доц. др Милена Далмација“ на Департману за хемију, биохемију и заштиту животне средине, а затим и Лабораторији за испитивање радиоактивности узорака и дозе јонизујућег и нејонизујућег зрачења на Департману за физику. Потом је разгледао комплексну лабораторијску поставку за мерење апсолутних сударних пресека између јона и неутрала у оквиру катедре за Физичку електронику, као и изузетно опремљен простор за стицање практичних знања студената струковних студија из области оптометрије и оптичарства, такође на Департману за физику. Начелник је посебно истакао значај јединствених и практично применљивих метода испитивања која се реализују у лабораторијама факултета.