У среду, 4. децембра 2019. године, на Департману за биологију и екологију одржан је инфо дан о пројекту “Iмплементација ИТ предмета на студије биологије – БИТ” који је финансиран од МПНТР РС и који има за циљ оснаживање IT компетенција студената биологије.

На инфо дану су наставници са Департмана за биологију и екологију и Департмана за математику и информатику студентима биологије и екологије указали на огроман значај информационих технологија у биологији и сродним наукама, као и на хитну потребу за унапређењем дигиталних компетенција наших студената. Укратко је представљен концепт БИТ пројеката, који је довео до тога да се од 2019/2020. школске године у наставном плану и програму студија биологије уводе четири нова ИТ предмета, који су потом били представљени на занимљив начин од стране наставника који су их осмислили. На самом крају представници наставника и истраживача са ДБЕ су кроз примере коришћења информационих технологија у сопственом раду практично показали студентима да је број нових могућности које добијају уколико оснаже своје информатичке компетенције неограничен и да им широм отвара врата науке у Србији и свету.

Презентацији је присуствовао и декан Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу, проф. др Перица Васиљевић. Са ПМФ-ом у Нишу Департман за биологију и екологију и Департман за математику и информатику ПМФ-а у Новом Саду сарађују на креирању нових студијских програма.