У оквиру пројекта WATERTOUR – „Развој воденог туризма на пловним путевима који повезују Мађарску и Србију“ (HUSRB/1602/31/0204) у Сегедину је 1.3.2019. године одржана радионица под називом „Историјско и етно наслеђе у долини реке Тисе“. Проф. др Анђелија Ивков Џигурски и доц. Др Мирослав Вујичић су презентовали на радионици део резултата истраживања на тему „Историјско и етно наслеђе у долини реке Тисе у Војводини“.