Дана 28.2.2019. године у Сегедину је одржана Отварајућа конференцији пројекта WATERTOUR – „Развој воденог туризма на пловним путевима који повезују Мађарску и Србију“ (HUSRB/1602/31/0204). Конференцији су присуствовали сви чланови пројектног тима са Департмана за географију, туризам и хотелијерство: др Кристина Кошић, др Имре Нађ, др Анђелија Ивков Џигурски, др Александра Драгин и др Мирослав Вујичић.

Др Имре Нађ је учествовао у поздравној речи, док су др Кристина Кошић и др Мирослав Вујичић представили ПМФ (Департман за географију, туризам и хотелијерство) и пројектне задатке нашег тима.