Дана 26.10.2018. године обележен је дан рођења доц др Милене Далмација и настављена традиција доделе награда и стипендија „Доцент др Милена Далмација“ највреднијима од нас.