Skip to main content

Развој нових високо-осетљивих сензора за мониторинг гасних загађења и влажности у Војводини

 • Назив пројекта: Развој нових високо-осетљивих сензора за мониторинг гасних загађења и влажности у Војводини
 • Ознака пројекта: 142-451-2635/2021
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад), Факултет техничких наука (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Тамара Иветић
 • Врста пројекта: АПВ дугорочни
 • Период реализације пројекта: 2021.-2024.

Нови стероидни деривати – потенцијални хемиотерапеутици

 • Назив пројекта: Нови стероидни деривати – потенцијални хемиотерапеутици
 • Ознака пројекта: 142-451-2667/2021-01
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Марина Савић
 • Врста пројекта: АПВ дугорочни
 • Период реализације пројекта: 2021.-2024.

Употреба рециклиране микропластике и биоугља за уклањање специфичних полутаната из воденог медијума – µPlastChar

 • Назив пројекта: Употреба рециклиране микропластике и биоугља за уклањање специфичних полутаната из воденог медијума – µPlastChar
 • Ознака пројекта: 142-451-2693/2021-01/2
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Маја Лончарски
 • Врста пројекта: АПВ дугорочни
 • Период реализације пројекта: 2021.-2024.

Mainstreaming Environmental Communication through Online Learning and Virtual Mobility (Comm-On Environment)

 • Назив пројекта: Mainstreaming Environmental Communication through Online Learning and Virtual Mobility (Comm-On Environment)
 • Ознака пројекта: KA220-HED-92DDFBD4
 • Институције учеснице у пројекту: Институт за комуникацијске студије (Северна Македонија), Свеучилиште у Загребу (Хрватска), Универзитет у Новом Саду (Србија), Универзитет у Тирани (Албанија), Универзитет у Сарајеву (Босна и Херцеговина)
 • Статус у пројекту: партнер
 • Координатор за УНС: Душанка Цвијановић
 • Руководилац пројекта: Институт за комуникацијске студије (Северна Македонија)
 • Врста пројекта: KA220-HED – Cooperation partnerships in higher education/li>
 • Период реализације пројекта: 1. децембар 2021. – 1. април 2024.

Smart Citizen Education for a greeN fuTure (GreenSCENT)

 • Назив пројекта: Smart Citizen Education for a greeN fuTure (GreenSCENT)
 • Ознака пројекта: H2020-LC-GD-2020-3 / GA 101036480
 • Институције учеснице у пројекту: Universita Telematica Internazionale Uninettuno (Coordinator), ENGINEERING – Ingegneria Informatica Spa, Universidad Autonoma De Barcelona, Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional De Supercomputacion, Agorize SAS, Teknologian Tutkimuskeskus Vtt Oy, Fonden Teknologiradet, 4sfera Innova Sociedad Limitada, University of Novi Sad Faculty of Sciences, ECQA GMBH, Manfred Mudelsee, Ellinogermaniki Agogi Scholi Panagea Savva Ae, Viipurin Reaalikoulu Oy, Fundatia School for Europe, RРачунарска гимназија Smart Нови Сад
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Мирослав Вујичић
 • Врста пројекта: Хоризонт 2020
 • Период реализације пројекта: 2022.-2024.

Одржива и исплатива производња воде за пиће помоћу мембранског хибридног процесa из еутрофне воде загађене микрополутантима (SUPREMES)

 • Назив пројекта: Одржива и исплатива производња воде за пиће помоћу мембранског хибридног процесa из еутрофне воде загађене микрополутантима (SUPREMES)
 • Ознака пројекта: 01DS21012A
 • Институције учеснице у пројекту: Универзитет Дуисбург-Есен, Немачка и Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Србија
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: проф. др Штефан Панглиш, Немачка, проф. др Ивана Иванчев-Тумбас, Србија
 • Врста пројекта: Програм финансирања истраживачких и развојних пројеката између Немачке и западног Балкана (WBC2019), билатерални пројекат који финансира Савезно министарство за образовање и науку Немачке (Bundesministerium für Bildung und Forschung-BMBF)
 • Период реализације пројекта: 01.06.2021-31.05.2024.
 • Кратка информација о пројекту

Процена ресурса подземних вода и интеракција површинских и подземних вода у контексту прилагођавања климатским променама

 • Назив пројекта: Процена ресурса подземних вода и интеракција површинских и подземних вода у контексту прилагођавања климатским променама
 • Ознака пројекта: RER2018018/RER7013
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад) и партнерске институције из Словеније, Хрватске и Босне и Херцеговине
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Наташа Тодоровић
 • Врста пројекта: пројекат Међународне агенције за атомску енергију (IAEA TC Project RER7013)
 • Период реализације пројекта: 2021.-2024.

Protection, Resilience, Rehabilitation of damaged environment (PHOENIX)

 • Назив пројекта: Protection, Resilience, Rehabilitation of damaged environment (PHOENIX)
 • Ознака пројекта: CA19123
 • Институције учеснице у пројекту: www.cost.eu/actions/CA19123/#tabs|Name:parties
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Снежана Малетић
 • Врста пројекта: COST акција
 • Период реализације пројекта: 2020.-2024.
 • Интернет адреса пројекта: https://www.cost.eu/actions/CA19123/

International Interdisciplinary Network on Smart Healthy Age-friendly Environments (NET4AGE-FRIENDLY)

 • Назив пројекта: International Interdisciplinary Network on Smart Healthy Age-friendly Environments (NET4AGE-FRIENDLY)
 • Ознака пројекта: CA19136
 • Институције учеснице у пројекту: https://www.cost.eu/actions/CA19136/#tabs|Name:parties
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководиоци пројекта: Милица Соларевић, Угљеша Станков
 • Врста пројекта: COST акција
 • Период реализације пројекта: 24.04.2020.-2024.

Leading Platform for European Citizens, Industries, Academia and Policymakers in Media Accessibility (LEAD-ME)

 • Назив пројекта: Leading Platform for European Citizens, Industries, Academia and Policymakers in Media Accessibility (LEAD-ME)
 • Ознака пројекта: CA19142
 • Институције учеснице у пројекту: https://www.cost.eu/actions/CA19142/#tabs|Name:parties
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководиоци пројекта: Мирослав Вујичић, Угљеша Станков
 • Врста пројекта: COST акција
 • Период реализације пројекта: 23.04.2020.-2024.