Skip to main content

Зелени приступ стратегији развоја нових течних лековитих супстанци

 • Назив пројекта: Зелени приступ стратегији развоја нових течних лековитих супстанци
 • Ознака пројекта: 142-451-2545/2021
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад), Медицински факултет (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Милан Вранеш
 • Врста пројекта: АПВ дугорочни
 • Период реализације пројекта: 2021.-2024.

Туристичко вредновање природног и културног наслеђа Војводине

 • Назив пројекта: Туристичко вредновање природног и културног наслеђа Војводине
 • Ознака пројекта: 142-451-2655/2021
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Немања Томић
 • Врста пројекта: АПВ дугорочни
 • Период реализације пројекта: 2021.-2024.

Савремени проблеми и одрживост градских насеља на простору Војводине

 • Назив пројекта: Савремени проблеми и одрживост градских насеља на простору Војводине
 • Ознака пројекта: 142-451-2615/2021
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Ивана Блешић
 • Врста пројекта: АПВ дугорочни
 • Период реализације пројекта: 2021.-2024.

Нови халкогенидни материјали за ефикасно трансформисање и коришћење енергије

 • Назив пројекта: Нови халкогенидни материјали за ефикасно трансформисање и коришћење енергије
 • Ознака пројекта: 142-451-2678/2021
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад), Факултет техничких наука (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Горан Штрбац
 • Врста пројекта: АПВ дугорочни
 • Период реализације пројекта: 2021.-2024.

Примена вештачке интелигенције у процени ефеката хемикалија из радног и животног окружења на људско здравље

 • Назив пројекта: Примена вештачке интелигенције у процени ефеката хемикалија из радног и животног окружења на људско здравље
 • Ознака пројекта: 142-451-2695/2021
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Небојша Андрић
 • Врста пројекта: АПВ дугорочни
 • Период реализације пројекта: 2021.-2024.

Унапређење животне средине у Војводини у циљу адаптације на климатске промене и смањења ризика од природних непогода

 • Назив пројекта: Унапређење животне средине у Војводини у циљу адаптације на климатске промене и смањења ризика од природних непогода
 • Ознака пројекта: 142-451-2557/2021
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад), Институт БиоСенс (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Стеван Савић
 • Врста пројекта: АПВ дугорочни
 • Период реализације пројекта: 2021.-2024.

Истраживање путева атмосферске депозиције аеросола са атмосферским полутантима на територији АП Војводине употребом биомонитора и природних радиоактивних обележивача

 • Назив пројекта: Истраживање путева атмосферске депозиције аеросола са атмосферским полутантима на територији АП Војводине употребом биомонитора и природних радиоактивних обележивача
 • Ознака пројекта: 142-451-2666/2021
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад), Пољопривредни факултет (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Миодраг Крмар
 • Врста пројекта: АПВ дугорочни
 • Период реализације пројекта: 2021.-2024.

Методе великих података за решавање парцијалних диференцијалних једначина

 • Методе великих података за решавање парцијалних диференцијалних једначина
 • Ознака пројекта: 142-451-2593/2021
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Наташа Крејић
 • Врста пројекта: АПВ дугорочни
 • Период реализације пројекта: 2021.-2024.

Дa ли нaчин живoтa мoжe узрoкoвaти смaњeњe мушкe фeртилнoсти?

 • Назив пројекта: Дa ли нaчин живoтa мoжe узрoкoвaти смaњeњe мушкe фeртилнoсти?
 • Ознака пројекта: 142-451-2708/2021
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Татјана Костић
 • Врста пројекта: АПВ дугорочни
 • Период реализације пројекта: 2021.-2024.

Срединска ДНК – биомаркер квалитета земљишта Војводине

 • Назив пројекта: Срединска ДНК – биомаркер квалитета земљишта Војводине
 • Ознака пројекта: 142-451-2610/2021
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад), Институт за ратарство и повртарство (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Михајла Ђан
 • Врста пројекта: АПВ дугорочни
 • Период реализације пројекта: 2021.-2024.