Радна група студената микробиологије на Департману за биологију и екологију ангажована је у оквиру пројекта Stone monument ensembles and the climate change impact (STECCI) из позива HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01 на процени биолошког стања у Мраморју, средњовековној некрополи стећака, која се налази у Перућцу и спада међу најочуваније некрополе овог поднебља.

Циљ пројекта је да се израде иновативне и одрживе стратегије за заштиту културног наслеђа од утицаја климатских промена и последичних природних хазарда, загађења животне средине и негативних антропогених утицаја. STECCI је мултидисциплинарни пројекат који комбинује стручна знања и вештине науке о очувању и конзервацији, науке о клими и животној средини, науке о животу, друштвених наука, економије, креативних индустрија и хуманистичких наука у циљу превазилажења изазова које климатске промене постављају у области културног наслеђа. STECCI ће користити најсавременију истраживачку опрему, дигиталне технологије, најновије приступе и изврсност конзерваторске праксе како би се постигли постављени циљеви.