На нашем факултету је 28. марта 2023. одржан састанак представника Уније Природно-математичких факултета Републике Србије. Састанку су поред деканице нашег факултета присуствовали декани Природно-математичког факултета у Нишу, Крагујевцу, Косовској Митровици и Новом Пазару, а са Београдског универзитета декани Биолошког факултета, Физичког факултета, Хемијског факултета и Факултета за физичку хемију.

На састанку су разматрана актуелна питања од заједничког интереса, у циљу усклађивања активности и синхронизације рада свих природно-математичких факултета у земљи. Тема састанка је била увођење Државне матуре и начини решавања проблема које оно доноси, упис студената, финансирање факултета и побољшање услова рада. Посебна дискусија је вођена о формирању предлога за ублажавање проблема недостатка наставног кадра у основним и средњим школама, а који се школује на нашим факултетима. Резултат дискусије је заједничка платформа са конкретним предлозима, која ће бити прослеђена Министарству просвете.