U sredu 11. maja 2022. gosti našeg Fakulteta bili su predstavnici radne grupe za Nuklearnu forenziku, Globalne inicijative za borbu protiv nuklearnog terorizma (GICNT). U okviru svoje posete dr Ed van Zalen, CBRN (Chemical, Biological, Radiological and Nuclear) program menadžer u okviru Holandskog instituta za forenziku i dr Andre Apostol, istraživač i šef Nacionalne laboratorije za nuklearnu forenziku u Državnom institutu za fiziku i nuklearni inženjering u Rumuniji sastali su se sa rukovodstvom fakulteta i predstavnicima Katedre za nuklearnu fiziku, a potom su gosti održali zanimljiva predavanja studentima i zaposlenima na PMF-u na temu CBRN aktivnosti i nuklearne forenzike.

GICNT je dobrovoljno međunarodno partnerstvo 89 zemalja i 6 međunarodnih organizacija koje su posvećene jačanju globalnih kapaciteta za sprečavanje, otkrivanje i reagovanje na nuklearni terorizam. Republika Srbija je jedna od 89 partnerskih nacija.

Oblast nuklearne forenzike se u poslednjih nekoliko godina intenzivno razvija u našoj zemlji, a s obzirom na to da je nuklearna forenzika pored praktičnih aspekata i interdisciplinarna naučna disciplina, PMF je prepoznat kao dobar partner u implementaciji i razvoju novih mernih, analitičkih tehnika i razvoju novih edukativnih programa i treninga.

Dr Jovana Nikolov, vanredni profesor sa Katedre za nuklearnu fiziku sa Departmana za fiziku, PMF kao član Međunarodne radne grupe za nuklearnu forenziku (ITWG) i radnih grupa za nuklearnu forenziku i detekciju GICNT-a, već nekoliko godina uspešno radi na implementaciji ove oblasti u našoj zemlji kroz implementaciju IAEA (Međunarodna agencija za atomsku energiju) projekta koordinisanih istraživanja u oblasti nuklearne forenzike, organizaciju različitih treninga u saradnji sa EC JRC (European Commission Joint Research Centre) i uvođenju ove oblasti u nastavne programe PMF-a.