Захваљујући прекограничном пројекту GReENERGY који је финансиран од стране Interreg-IPA CBC Хрватска-Србија програма и реализован од стране Природно-математичког факултета, Департмана за географију, туризам и хотелијерство, обезбедили смо иновативне станице за праћење микроклиматских услова у градским срединама. Микрометеоролошке станице (Micrometeorological carts – MMCs) опремљене су Hukseflux NR01 сензорима у комбинацији са Testo Globe сензором и аутоматском метеоролошком станицом типа Davis Vantage Pro2 сензорима. Најзначајнији елемент на овим MMCs је што је могуће мерити соларно и термална зрачења са шест различитих страна истовремено.

Поносни смо да је наша институција тек пета на свету која поседује овакав тип инструмента (после колега из Америке, Кине, Немачке и Француске). Верујемо да ће ови инструменти допринети даљим истраживањима урбане климе и интензивирати даља истраживања наше Групе за истраживање урбане климе (др Стеван Савић, др Драган Милосевић, др Јелена Дуњић, др Иван Шећеров, др Даниела Арсеновић).