Директор Пореске управе Републике Србије Драгана Марковић и декан Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду др Милица Павков Хрвојевић, потписали су Споразум о пословној сарадњи на научном истраживању, чиме се наставља успешна сарадња започета 2018. године и омогућује наставак истраживачког пројекта “Детектовање ризика од избегавања плаћања пореза на доходак грађана на основу одговарајућих метода употребом вештачке интелигенције”.

Тежиште заједничког рада у наредном периоду ће бити остваривање већег утицаја и употребе резултата анализе масовних података у пракси откривања пореске утаје и то ослањањем на већ започете и планиране процесе модернизације рада Пореске управе Републике Србије. Сарадња ће се одвијати по највишим стандардима, у складу са надлежностима и овлашћењима потписника споразума, законима, подзаконским актима и интерним актима по којима потписници поступају.

Носиоци сарадње на овом пројекту, испред Пореске управе Републике Србије биће Одељење за стратешке ризике, односно Департман за математику и информатику испред Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду.