Сви студенти који су у статусу обнове и који поново уписују предмет, на основу одлуке ННВ ПМФ нису у обавези да похађају наставу из предмета у овој школској години (предмет који је студент раније одслушао и има потпис од предметног професора), али предмети морају да буду уписани. Студентима се признају све предиспитне обавезе које су раније одрадили. Уколико студент жели, може поново да похађа наставу из предмета и тада је студент у обавези да се обрати предметном наставнику како би био распоређен у одговарајућу групу.

Студенти у статусу обнове, немају право да приступе полагању испита у априлском испитном року (предмети из летњег семестра), већ тек по завршетку наставе у летњем семестру. Одслушани предмети из зимског семестра се могу полагати у априлском испитном року.