Извршна агенција за образовање, аудиовизуалну политику и културу (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency – EACEA) изабрала је Еразмус+ пројекат NETCHEM – ICT Networking for Overcoming Technical and Social Barriers in Instrumental Analytical Chemistry Education (573885-EPP-1-2016-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP) за најбољи пример добре праксe од укупно 287 пројеката који су били одобрени за реализацију у 2015. и 2016. години. Природно-математички факултет и Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду били су учесници пројекта којим је руководио Универзитет у Нишу.

Том приликом је креиран видео материјал за презентацију: