На ПМФ-у је 28. фебруара 2020. године одржана радионица за запослене о теми актуелној за научно-истраживачки рад – заштити права интелектуалне својине (ИС) и управљању правима ИС у научним истраживањима (пројектима).

Предавачи су биле искусне колеге из Едукативног центра Завода за заштиту интелектуалне својине Републике Србије: