У периоду од 10. до 11. фебруара 2020. године у згради Ректората одржан је први састанак Еразмус+ пројекта из области изградње капацитета у високом образовању (E+ KA2 CBHE) под називом „Development of master curricula in ecological monitoring and aquatic bioassessment for Western Balkans HEIs“ (акроним: ECOBIAS).

Пројектом координира Универзитет у Новом Саду – Природно-математички факултет, а конзорцијум пројекта чини укупно 11 универзитета из пет земаља. У овом позиву су универзитети из Србије први пут аплицирали као програмски универзитети (Универзитет у Новом Саду и Универзитет у Нишу), са универзитетима из Хрватске (Свеучилиште у Загребу) и Немачке (Universitaet Duisburg-Essen), а са партнерским универзитетима из Босне и Херцеговине (Свеучилиште у Мостару, Интернационални универзитет у Травнику, Универзитет у Тузли, Универзитет у Сарајеву, Универзитет у Источном Сарајеву и Универзитет у Бањој Луци) и партнером из Црне Горе Универзитетом Доња Горица.

Координатор пројекта је проф. Снежана Радуловић, администратор проф. Душанка Цвијановић. Циљ пројекта је акредитација 27 мастер и курсева целоживотног учења из области еколошког мониторинга површинских вода, опремање седам лабораторија на Универзитетима у Босни и Херцеговини Црној Гори и успостављање регионалне ECOBIAS академске мреже. Главни реализатор пројекта у оквиру УНС-а је Природно-математички факултет, са учешћем наставника са три департмана – Департмана за биологију и екологију, Департмана за хемију, биохемију и заштиту животне средине и Департмана за географију, туризам и угоститељство.

У том смислу се подршком успешној реализацији и имплементацији пројекта учесницима обратила Деканица ПМФ-а проф. Милица Павков Хрвојевић, а испред Универзитета Проректор проф. Стеван Станковски. Састанку је присуствовало 27 представника свих 11 универзитета чланова ECOBIAS конзорцијума.