Од 18.-20. септембра 2019. године, на Департману за хемију, биохемију и заштиту животне средине Природно-математичког факултета у Новом Саду, успешно је одржан 23. по реду Water Workshop „КВАЛИТЕТ ВОДА“. Организатори су били Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине, Удружење за унапређење заштите животне средине Нови Сад и Фондација Доцент др Милена Далмација.

Теме овогодишњег скупа су биле:

  1. Проблеми и решења за одрживо снабдевање водом за пиће;
  2. Пречишћавање и контрола квалитета отпадних вода.