У оквиру пројекта WATERTOUR – „Развој воденог туризма на пловним путевима који повезују Мађарску и Србију“ (HUSRB/1602/31/0204) у Сегедину је 26.4.2019. године одржана радионица под називом „Друштво и економија у долини реке Тисе“. Радионици присуствовали чланови тима са Департмана за географију, туризам и хотелијерство: проф. др Кристина Кошић и проф. др Александра Драгин.

Проф. др Александра Драгин је имала презентацију на тему „Друштво и привреда у Војводини дуж реке Тисе“. Следећег дана, 27.4.2019. године, организован је излет – обилазак јужног дела Потисја у Мађарској копном. Излету су присуствовале др Кристина Кошић и др Александра Драгин.