У оквиру пројекта WATERTOUR – „Развој воденог туризма на пловним путевима који повезују Мађарску и Србију“ (HUSRB/1602/31/0204) на ПМФ-у је 24.4.2019. године одржана још једна занимљива радионица, на којој су учествовали сви наши чланови пројектног тима: др Кристина Кошић, др Имре Нађ, др Анђелија Ивков Џигурски, др Александра Драгин, др Мирослав Вујичић, као и студенти Департмана за географију, туризам и хотелијерство.

У гостима су нам биле колеге из Сегедина, као и колеге са Факултета спорта и физичког васпитања и Учитељског факултета на мађарском наставном језику у Суботици.

Након поздравне речи др Мирослав Вујичић дао је реч проф. др Кристини Кошић која је имала веома интересантно излагање на тему „Понуда руралног туризма у долини Тисе у Војводини“.

Након овог излагања приступило се практичном делу радионице, где су студенти под руководством проф. др Анђелије Ивков Џигурски урадили три паноа и три презентације на којима су приказали демографске карактеристике, етно наслеђе и културне вредности у долини Тисе у Војводини, као и карактеристике руралног туризма. Како су били подељени на три групе, тако су на крају презентовали своје резултате на следећи начин: група која је представљала карактеристике северног дела долине Тисе је своје излагање имала на мађарском језику, група која је представљала централни део на енглеском, а група која је представљала јужни део на српском језику. Све презентације су биле на енглеском. Након краће дискусије радионица је успешно завршена.