Заједнички институт за нуклеарна истраживања (JINR) је од 4. до 8. септембра 2017. године одржао 3. тренинг програм за више научне званичнике у оквиру своје међународне сарадње („JINR Experience for Member States and Partner Countries“) на ком су учествовали представници Бугарске, Немачке, Монголије, Републике Кореје, Србије, Јужноафричке Републике и Шри Ланке. Један од учесника била је проф. др Милица Павков Хрвојевић, декан нашег факултета.