Председник Привредне коморе Војводине (ПКВ) Бошко Вучуревић и декан Природно-математичког факултета (ПМФ) Универзитета у Новом Саду проф. др Милица Павков Хрвојевић потписали су Протокол о научно-техничкој сарадњи у петак, 17. марта 2017. године, у просторијама ПКВ.

Предмет Протокола је успостављање научно-техничке сарадње на реализацији трансфера истраживачких резултата, увођења нових технологија и едукације запослених у привреди Војводине у областима образовања, културе, туризма, хотелијерства, ресторатерства, гастрономије, заштите животне средине, контроле квалитета, екологије, информатике, финансија и других области од користи за потписнике овог протокола.

Протоколом је обухваћено и учешће у заједничким пројектима финансираним из домаћих фондова и фондова Европске уније, а у вези са унапређењем и креирањем нових туристичких производа, као и едукацијом запослених у привреди.