На Природно-математичком факултету у Новом Саду су 9. марта 2017. потписани споразуми о сарадњи из области наставе математике између ПМФ-а и деветнаест основних о средњих школа. Како је на почетку састанка нагласила др Милица Павков Хрвојевић, декан ПМФ, ово је веома важан корак у подизању квалитета образовања професора математике и сигурно ће допринети продубљивању сарадње између факултета и школа. У плану је да се слична сарадња успостави и за образовање професора из других области који се школују на ПМФ-у.

Идеја која је покренула овај пројекат јесте да се студентима који се припремају да постану професори математике омогући да на крају својих студија реализују директан контакт са окружењем школе. Они ће у оквиру предмета Методика математике и Школска пракса присуствовати настави математике у изабраним школама, упознаће се са животом и динамиком рада школе, разговараће са наставницима о конкретним проблемима који се јављају приликом интеракције са ученицима и добиће прилику да под менторским надзором држе неколико часова ученицима. Носиоци овог пројекта су сарадници практичари, који су пре месец дана изабрани на ПМФ-у, после јавног позива и који су јуче такође потписали уговоре са ПМФ-ом.

У пројекат су укључене следеће школе: ОШ „Јован Поповић“, ОШ „Вук Караџић“, ОШ „Иван Гундулић“, ОШ „Бранко Радичевић“ из Новог Сада, затим ОШ „Душан Јерковић“ Инђија, ОШ „Свети Сава“ Кикинда, ОШ „Бранко Радичевић“ Марадик, ОШ „Јосиф Маринковић“ Нови Бечеј, ОШ „Људовит Штур“, Кисач, затим гимназије „Светозар Марковић и „Исидора Секулић“, Техничка школа „Милева Марић Ајнштајн“, Медицинска школа „7. април“, Средња машинска школа из Новог Сада, као и ЕТШ „Никола Тесла“ Панчево, Техничка школа „Михајло Веркић Неша“ Пећинци, Бечејска гимназија, Четврта Београдска гимназија и Средња стручна школа „Радивој Увалић“ Бачка Паланка.

Поред студентске школске праксе, изабране школе и ПМФ ће реализовати низ других потпројеката који ће служити обостраном интересу, а све у циљу подизања квалитета како доуниверзитетског тако и високошколског образовања.