У Ректорату Универзитета у Новом Саду је од 25. до 27. маја одржана 8. Међународна конференција медицинских физичара, у организацији Природно-математичког факултет у Новом Саду, Удружења медицинских физичара Србије и Друштва за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе. Нови Сад је угостио преко 120 стручњака из 22 државе, а током три дана представљено је више од 50 научних радова из области медицинске физике у радиотерапији, нуклеарној медицини, дијагностици и заштити од зрачења.

Предавачи су били еминентни стручњаци из целе Европе: директор центра за медицинску физику при Интернационалном центру за теоријску физику у Трсту др Ренато Падовани, Шеф лабораторије за дозиметрију Међународне агенције за атомску енергију из Беча, др Јоана Ижевска, Председник одбора Европске федерације за тренинг и едукацију медицинских физичара др Кармел Каруана.

Остварени су нови контакти, размењене су корисне информације и резултати досадашњег рада, а све то зарад бољег третмана пацијената и безбедније примене јонизујућег зрачења. Централна тема скупа била је увођење и имплементација нових техника при третману пацијената оболелих од рака и њихово лечење током радиотерапије.

Конференција је потпомогнута средствима из Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност, Природно математичког факултета у Новом Саду и Универзитета у Новом Саду. Наредни овакав скуп одржаће се у Аустрији.

Природно-математички факултет има дугу традицију у едукацији медицинских физичара, као и успешно завршен IPA пројекат прекограничне сарадње из области едукације и тренинга медицинских физичара MEPHYSTE, из којег је факултет купио вредну опрему за обуку студената медицинске физике и акредитовао докторске студије медицинске физике.

Учесници конференције