Српска академија наука и уметности изабрала је 5. новембра 2015. године 35 нових чланова: 15 редовних, 14 дописних и шест иностраних чланова. Чланови САНУ су на Изборној скупштини бирали између 58 кандидата, тајним гласањем. Нови чланови САНУ из Огранка у Новом  Саду су проф. др Слободан Марковић са Департмана за географију, туризам и хотелијерство и проф. др Велимир Попсавин са Департмана за хемију, биохемију и заштиту животне средине.