Skip to main content

Izgradnja spektralne biblioteke zemljišta Vojvodine u cilju povezivanja sa globalnim sistemima za procenu kvaliteta zemljišta na bazi veštačke inteligencije

 • Naziv projekta: Izgradnja spektralne biblioteke zemljišta Vojvodine u cilju povezivanja sa globalnim sistemima za procenu kvaliteta zemljišta na bazi veštačke inteligencije
 • Oznaka projekta: 142-451-2198/2022
 • Institucije učesnice u projektu: PMF (Novi Sad)
 • Status u projektu: nosilac
 • Rukovodilac projekta: Branislav Jović
 • Vrsta projekta: APV kratkoročni
 • Period realizacije projekta: 2022.-2023.

Ekonomski štetne vrste insekata kao alternativni izvori proteina sa antiviralnom i antimikrobnom funkcijom (AlterNATIVA)

 • Naziv projekta: Ekonomski štetne vrste insekata kao alternativni izvori proteina sa antiviralnom i antimikrobnom funkcijom (AlterNATIVA)
 • Oznaka projekta: 142-451-2386/2022
 • Institucije učesnice u projektu: PMF (Novi Sad)
 • Status u projektu: nosilac
 • Rukovodilac projekta: Željko D. Popović
 • Vrsta projekta: APV kratkoročni
 • Period realizacije projekta: 2022.-2023.

Razvoj i optimizacija prototipa fotoreaktora za tretman otpadnih voda opterećenih organskim efluentima na teritoriji AP Vojvodine

 • Naziv projekta: Razvoj i optimizacija prototipa fotoreaktora za tretman otpadnih voda opterećenih organskim efluentima na teritoriji AP Vojvodine
 • Oznaka projekta: 142-451-2227/2022
 • Institucije učesnice u projektu: PMF (Novi Sad)
 • Status u projektu: nosilac
 • Rukovodilac projekta: Nemanja Banić
 • Vrsta projekta: APV kratkoročni
 • Period realizacije projekta: 2022.-2023.

Istraživanje iskorišćenja resursa širokog spektra kao potencijal za saradnju akademije i (softverske) industrije u APV

 • Naziv projekta: Istraživanje iskorišćenja resursa širokog spektra kao potencijal za saradnju akademije i (softverske) industrije u APV
 • Oznaka projekta: 142-451-2036/2022
 • Institucije učesnice u projektu: PMF (Novi Sad)
 • Status u projektu: nosilac
 • Rukovodilac projekta: Zoran Budimac
 • Vrsta projekta: APV kratkoročni
 • Period realizacije projekta: 2022.-2023.