Cilj studijskog programa je da student razvije nastavničke kompetencije za nastavnu oblast, predmet i metodiku nastave hemije.

Po završetku studijskog programa Integrisane akademske studije nastave hemije student će biti u stanju da demonstrira napredno znanje i široko kritičko razumevanje hemije i da se kompetnetno uključuje u realizaciju nastavnog procesa hemije u osnovnom i srednjem obrazovanju. Student će biti osposobljen da samostalno planira eksperimente i primenjuje napredne metode, tehnike i postupke istraživanja u hemiji i u nastavi hemije, zatim da objektivno usvaja, procenjuje i prezentuje rezultate istraživanja kao i da rešava kompleksne probleme u hemiji i nastavi hemije.

Potreba za ovakvim profilom stručnjaka postoji u osnovnim i srednjim školama, obrazovno-naučnim institucijama u zakonski predviđenim zvanjima, u stručnim, razvojnim i nadzornim pedagoškim službama u organima uprave. Studenti koji završe ovaj studijski program kompetentni su i za rukovođenje radom u hemijskim laboratorijama. Diplomirani studenti ovog studijskog programa kompetentni su za nastavak obrazovanja na trećem stepenu studija – doktorske akademske studije Metodike nastave prirodnih nauka, matematike i informatike – Hemija.

Nakon završenih petogodišnjih studija i osvojenih 301 ESPB student stiče stručni naziv Master profesor hemije.

Kurikulum