Трг Доситеја Обрадовића 4, 21000 Нови Сад
  +381-21-6-350-449     +381-21-6-350-458
  upis@dmi.uns.ac.rs              www.dmi.uns.ac.rs
 Одсек за математику        Одсек за информатику

О департману

Департман за математику и информатику основан је 1954. године и од тада представља једну од водећих наставних и научно-истраживачких институција у области математике и рачунарства, која се развија у модеран, европски департман, признат по својим наставним и научним достигнућима наставника, свршених студената, доктораната и постдоктораната. У оквиру Департмана тренутно постоје два одсека: Одсек за математику и Одсек за информатику.

Наставни процес одвија се кроз 11 акредитованих студијских програма на основним, дипломским и докторским академским студијама. Поред редовног наставног рада студенти виших година имају могућност да буду укључени и у научно-истраживачки рад који се одвија у оквиру рада студентских друштава, као и низа домаћих и међународних пројеката. У оквиру наставних и ваннаставних активности студената они се упућују на праксу у значајне пословне системе у земљи и иностранству.

Запослени на Департману су укључени у реализацију великог броја научних и образовних пројеката, махом међународних. Реч је првенствено о пројектима који се финансирају из актуелних програма Европске уније, али и других фондова, IPA програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија, као и на основу билатералне и мултилатералне сарадње са више европских земаља (Немачка, Француска, Словенија итд.).

Бројне активности на Департману везане су за организовање гостујућих предавања еминентних стручњака из иностранства, организовање изузетно посећених научних конференција, студијске боравке наших истраживача на светским универзитетима, као и развој центара изврсности. Департман учествује у програмима организоване мобилности од којих су актуелни BASILEUS, JOIN EU SEE, STEM, CEEPUS, DAAD и др. Успешно се реализује и размена наставног особља и студената кроз споразуме о сарадњи са Универзитетом Prince of Songkla са Тајланда. Департман издаје и свој научни часопис „Novi Sad Journal of Mathematics“.

Катедре
  • Катедра за алгебру и теоријско рачунарство
  • Катедра за анализу, вероватноћу и диференцијалне једначине
  • Катедра за информационе технологије и системе
  • Катедра за математичку логику и дискретну математику
  • Катедра за нумеричку математику
  • Катедра за примењену алгебру
  • Катедра за примењену анализу
  • Катедра за рачунарске науке
  • Катедра за теоријске основе информатике
  • Катедра за функционалну анализу, геометрију и топологију
Студије

Образовна делатност на Департману изводи се кроз све нивое високог образовања:

Основне академске студије

Интегрисане академске студије

Мастер академске студије

Докторске академске студије

У оквиру студија организује се и пракса за студенте, нпр. на берзи, у банкама, школама и фирмама у којима су стручњаци профила за који се ови студенти школују најтраженији.

Могућности после дипломе

После завршених основних/мастер студија, отварају се велике могућности за запошљавање. Права је реткост да свршени студенти математике или информатике чекају на посао (често почињу да раде већ током студија, или обављају праксе које им доносе веће шансе за запослење одмах по изласку с факултета). У зависности од завршеног усмерења, посао се лако налази у школама, на факултетима, у научно-истраживачким центрима, на берзи, у банкама, осигуравајућим друштвима, органима управе, агенцијама за истраживање јавног мњења, у савременој индустрији, софтверским кућама – а списак могућих запослења се овде, ни случајно, не завршава.

  Најновије вести