Трг Доситеја Обрадовића 3, 21000 Нови Сад
  +381-21-6-350-672               +381-21-454-065
  infohemija@dh.uns.ac.rs     www.dh.uns.ac.rs

О департману

Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине основан је давне 1962. године и у својој историји дугој више од пола века постао је препознатљив како у земљи тако и у иностранству по својим студентима, научницима и постигнутим резултатима.

Потреба за школованим стручњацима из области природних наука у савременом друштву, науци и техници свакодневно расте, при чему се међу приоритетима јављају хемија, биохемија и заштита животне средине.

Катедре
  • Катедра за аналитичку хемију
  • Катедра за биохемију и хемију природних производа
  • Катедра за општу и неорганску хемију
  • Катедра за органску хемију
  • Катедра за физичку хемију
  • Катедра за хемијско образовање и методику наставе хемије
  • Катедра за хемијску технологију и заштиту животне средине

Студије

Образовна делатност на Департману изводи се кроз све нивое високог образовања:

Основне академске студије

Интегрисане академске студије

Мастер академске студије

Докторске академске студије

Битан део сваког курса су експерименталне, углавном самосталне вежбе које студентима пружају неопходну рутину рада у лабораторијама. Департман је добро опремљен основном, али и капиталном опремом без које је тешко замислити савремени начин лабораторијског рада. Овако се омогућава студентима да буду квалитетно образовани стручњаци из хемије, биохемије или заштите животне средине.

На Департману се изводе фундаментална и примењена истраживања из хемије, биохемије, заштите животне средине и сродних дисциплина. Научна делатност се остварује кроз многе домаће и међународне пројекте. Велики број акредитованих лабораторија доприноси бољој сарадњи са привредом и преношење научних резултата у праксу.

Могућности после дипломе

По завршетку основних/мастер академских студија јављају се различите могућности запослења у зависности од завршеног студијског програма. Потреба за оваквим профилима стручњака постоји у различитим хемијским лабораторијама у свим гранама индустрије, као и у развојним, контролним, услужним, истраживачким лабораторијама и др. Студенти  могу и да се даље усавршавају у оквиру специјалистичких и/или докторских студија.

Пројекти

Пројекти у фази реализације на Департману за хемију, биохемију и заштиту животне средине у току 2020. годинe:
 

  Најновије вести