Skip to main content

SMART Tourism Skills Initiative

 • Naziv projekta: SMART Tourism Skills Initiative (SMARTOUR)
 • Oznaka projekta: KA204-DE7CC81D
 • Institucije učesnice u projektu: E-CODE (Slovačka), Zavod Novi turizem (Slovenija), Szkola Glowna Turystyki i Hotelarstwa Vistula (Poljska), European Wilderness Society, Verein zum Schutz der Europaischen Wildnis (Austrija), Univerzitet u Novom Sadu (Srbija), Regionalna razvojna agencija sa centrom za poslovnu podršku za mala i preduzeća srednje veličine (Bugarska), Univerzitet „Matej Bel“ u Banskoj Bistrici (Slovačka)
 • Status u projektu: partner
 • Rukovodilac projekta: E-CODE (Slovačka)
 • Vrsta projekta: KA204 – Strateško partnerstvo za obrazovanje odraslih
 • Period realizacije projekta: 14.12.2020. – 13.03.2023.
 • Internet adresa projekta: uskoro

Mainstreaming Environmental Communication through Online Learning and Virtual Mobility (Comm-On Environment)

 • Naziv projekta: Mainstreaming Environmental Communication through Online Learning and Virtual Mobility (Comm-On Environment)
 • Oznaka projekta: KA220-HED-92DDFBD4
 • Institucije učesnice u projektu: Institut za komunikacijske studije (Severna Makedonija), Sveučilište u Zagrebu (Hrvatska), Univerzitet u Novom Sadu (Srbija), Univerzitet u Tirani (Albanija), Univerzitet u Sarajevu (Bosna i Hercegovina)
 • Status u projektu: partner
 • Koordinator za UNS: Dušanka Cvijanović
 • Rukovodilac projekta: Institut za komunikacijske studije (Severna Makedonija)
 • Vrsta projekta: KA220-HED – Cooperation partnerships in higher education/li>
 • Period realizacije projekta: 1. decembar 2021. – 1. april 2024.

Erazmus Mundus zajednički master program o inženjerstvu inteligentnih softverskih sistema sa intenzivnim podacima

EDISS je Erazmus Mundus zajednički master program (EMJMD) koji zajednički realizuju Univerzitet Abo Akademi, Univerzitet Balearskih ostrva, Univerzitet L’Akvila i Univerzitet Melardalen.

Sledeći period prijave za EDISS program biće od 15. novembra 2021. do 27. decembra 2021. (za studije koje počinju u septembru 2022). Odvojeni period prijave samo za studente koji se samofinansiraju (tj. Erazmus Mundus stipendije neće biti dostupne tokom ovog kruga) biće organizovan u martu (2. mart 2022. – 11. mart 2022.).

Hoćete li biti naš sledeći student koji će se pridružiti #teamEDISS? Počnite da pripremate svoju prijavu odmah!

Nakon prve godine pružanja osnovnih kurseva nauke o podacima, EDISS nudi tri staze za specijalizaciju druge godine:

 • Mašinsko učenje u industriji – softversko inženjerstvo, koje nudi Univerzitet Malardalen, Švedska
 • Računarski vid i inteligentni sistemi, koje nudi Univerzitet Balearskih ostrva, Španija
 • Mašinsko učenje zasnovano na modelu – Softversko inženjerstvo, koje nudi Univerzitet l’Akvila, Italija

Nekoliko EMJMD stipendija (od 35,000 € do 49,000 € po studentu tokom dvogodišnjeg programa) rezervisano je za kandidate sa Zapadnog Balkana.

Više informacija dostupno na:

Mentor Training (MenTra)

 • Naziv projekta: Mentor Training (MenTra)
 • Oznaka projekta: 2020-1-SK01-KA201-078250
 • Institucije učesnice u projektu: UNIVERZITA KONSTANTINA FILOZOFA VNITRE, Slovačka (Nosilac); Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Srbija; Univerzita J. Selyeho, Slovačka; OSTRAVSKA UNIVERZITA, Češka; VYSOKA SKOLA EKONOMICKA V PRAZE, Češka; ESZTERHAZY KAROLY EGYETEM, Mađarska
 • Status u projektu: partner
 • Rukovodilac projekta: Zdenka Gadusova (Departman za engleske i američke studije, UNIVERZITA KONSTANTINA FILOZOFA VNITRE; zgadusova@ukf.sk)
 • Menadžer projekta: Branka Radulović (Departman za fiziku)
 • Vrsta projekta: Erasmus+ Call 2020 Round 1 KA2 – Saradnja u polju inovacija i razmene dobre prakse, KA201 – Strateško partnerstvo za školsko obrazovanje; Form ID: KA201-F1BF2DD3
 • Period realizacije projekta: 2020.-2023. (1. septembar 2020. – 28. februar 2023.)
 • Internet adresa projekta:www.mentra.ukf.sk/rs

An interdisciplinary approach to mathematical education (InAMath)

 • Naziv projekta: An interdisciplinary approach to mathematical education (InAMath)
 • Oznaka projekta: 2020-1-HR01-KA201-077816
 • Institucije učesnice u projektu: Univerzitet u Rijeci, Departman za matematiku, Hrvatska; Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Srbija; Univerzitet u Mostaru, Pedagoški fakultet, BIH; Univerzitet Primorska, Pedagoški fakultet, Slovenija; Osnovna škola “Nikola Tesla”, Rijeka, Hrvatska; Centar tehničke kulture, Rijeka, Hrvatska; Osnovna škola “Heroja Janeza Hribarja”, Stari trg pri Ložu, Slovenija
 • Status u projektu: partner
 • Rukovodilac projekta: Vedrana Mikulić (Univerzitet u Rijeci, Hrvatska)
 • Menadžer projekta: Marija Lesjak (Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine)
 • Vrsta projekta: EAC/A02/2019 Erasmus+ Programme2019/C 373/06 – KA201 Strateško partnerstvo za školsko obrazovanje: saradnja za inovacije i razmenu dobre prakse
 • Period realizacije projekta: 2020-2023. (1. septembra 2020. –28. februara 2023.)
 • Internet adresa projekta: uskoro

Razvoj obrazovanja u vezi sa uticajem aktuelnih klimatskih promena na lovni turizam (HUNTOUR)

 • Naziv projekta: Razvoj obrazovanja u vezi sa uticajem aktuelnih klimatskih promena na lovni turizam (HUNTOUR)
 • Oznaka projekta: KA203-4DF65F81
 • Institucije učesnice u projektu: Ceska Zemedelska Univerzita v Praze, Češka; UNS, PMF (Srbija); Helsingin Yliopisto (Finska); Nemzeti Agrarkutatasi Es Innovacios Kozpont (Mađarska)
 • Status u projektu: partner
 • Rukovodilac projekta: Milosava Matejević (Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo)
 • Vrsta projekta: Erazmus+ KA 203 – Strateško partnerstvo za visoko obrazovanje
 • Period realizacije projekta: septembar 2020. – avgust 2023.

Održan Erazmus+ info dan dan za studente i zaposlene PMF-a

Na Prirodno-matematičkom fakultetu je u ponedeljak, 9. marta, održan Erazmus + info dan za studente i zaposlene PMF-a. Tim povodom, studentima i zaposlenima su detaljnije predstavljene informacije u vezi sa u tom periodu aktuelnim ERAZMUS + KA 103 KONKURSOM.

Learning through Interdisciplinary Field Education (LIFEdu)

 • Naziv projekta: Learning through Interdisciplinary Field Education (LIFEdu)
 • Oznaka projekta: 2019-1-CZ01-KA203-061379
 • Institucije učesnice u projektu: PMF (Novi Sad), Univerzitet Palackog (Olomouc) i Univerzitet u Mariboru
 • Status u projektu: partner
 • Rukovodilac projekta: Petr Šimáček (Olomouc) – koordinator projekta, Smiljana Đukičin Vučković – lokalni koordinator
 • Vrsta projekta: Erazmus+ strateško partnerstvo
 • Period realizacije projekta: 01.09.2019.-31.08.2022.

Development of master curricula in ecological monitoring and aquatic bioassessment for Western Balkans HEIs (ECOBIAS)

 • Naziv projekta: Development of master curricula in ecological monitoring and aquatic bioassessment for Western Balkans HEIs (ECOBIAS)
 • Oznaka projekta: 609967-EPP-1-2019-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP
 • Institucije učesnice u projektu: Univerzitet u Novom Sadu, Univerzitet u Nišu, Sveučilište u Zagrebu, Universität Duisburg-Essen, Univerzitet Donja Gorica (Podgorica), Sveučilište u Mostaru, Internacionalni univerzitet u Travniku, Javna ustanova univerzitet u Tuzli, Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Banjoj Luci, Univerzitet u Istočnom Sarajevu
 • Status u projektu: koordinator
 • Rukovodilac projekta: Snežana Radulović
 • Vrsta projekta: Erasmus+ KA2 Capacity Building in Higher Education
 • Period realizacije projekta: 15.01.2020.-14.01.2023.

Interdisciplinary short cycle programs in public policy making and analysis (PPMA)

 • Naziv projekta: Interdisciplinary short cycle programs in public policy making and analysis (PPMA)
 • Oznaka projekta: 598596-EPP-1-2018-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP
 • Institucije učesnice u projektu: Univerzitet u Novom Sadu, Univerzitet u Beogradu, Univerzitet u Nišu, Kraljica Meri Univerzitet u Londonu, Univerzitet Paris Est Creteil, Univerzitet u Lajdenu, Republički sekretarijat za javne politike Vlade Republike Srbije, Fondacija za razvoj ekonomske nauke, Služba za upravljanje kadrovima Vlade Republike Srbije, SeConS grupa za razvojnu inicijativu, La 27E REGION (Francuska), Stalna konferencija gradova i opština
 • Status u projektu: nosilac
 • Rukovodilac projekta: Jasna Atanasijević
 • Vrsta projekta: Erazmus KA2
 • Period realizacije projekta: 2018.-2021.
 • Internet adresa projekta:ppma.pmf.uns.ac.rs, policy-club.pmf.uns.ac.rs