Skip to main content

H2020 projekat – GreenSCENT

U naredne tri godine kolege sa DGTH će zajedno sa 15 institucija iz 10 evropskih zemalja raditi na implementaciji H2020 projekta „Pametno obrazovanje građana za zelenu budućnost – GreenSCENT“. Tim istraživača čine Miroslav Vujičić (rukovodilac), Biljana Basarin, Tin Lukić, Uglješa Stankov i Đorđije Vasiljević.

Projekat ima za cilj da promeni ponašanje građana omogućavajući im da aktivno deluju na sprovođenju politike Evropske komisije u kontekstu strategije Evropski zeleni dogovor.

Promena ponašanja građana kroz podsticanje empatije ka društvenim i globalnim pitanjima usled klimatskih promena je od suštinskog značaja za postizanje ciljeva o klimatskoj neutralnosti u Evropi do 2050. godine.

Obezbeđene inovativne stanice za mikrometeorološka istraživanja

Zahvaljujući prekograničnom projektu GReENERGY koji je finansiran od strane Interreg-IPA CBC Hrvatska-Srbija programa i realizovan od strane Prirodno-matematičkog fakulteta, Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo, obezbedili smo inovativne stanice za praćenje mikroklimatskih uslova u gradskim sredinama. Mikrometeorološke stanice (Micrometeorological carts – MMCs) opremljene su Hukseflux NR01 senzorima u kombinaciji sa Testo Globe senzorom i automatskom meteorološkom stanicom tipa Davis Vantage Pro2 senzorima. Najznačajniji element na ovim MMCs je što je moguće meriti solarno i termalna zračenja sa šest različitih strana istovremeno.

Ponosni smo da je naša institucija tek peta na svetu koja poseduje ovakav tip instrumenta (posle kolega iz Amerike, Kine, Nemačke i Francuske). Verujemo da će ovi instrumenti doprineti daljim istraživanjima urbane klime i intenzivirati dalja istraživanja naše Grupe za istraživanje urbane klime (dr Stevan Savić, dr Dragan Milosević, dr Jelena Dunjić, dr Ivan Šećerov, dr Daniela Arsenović).

Državni univerzitet u Sao Karlosu, Brazil

  • Institucije potpisnice ugovora: Državni univerzitet u Sao Karlosu (Brazil) i Prirodno-matematički fakultet
  • Internet lokacija institucije:www.ufscar.br
  • Vreme trajanja ugovora: 2022.-∞
  • Predmet ugovora – saradnje: Ugovor o saradnji u domenima zaštićenih prirodnih područja, geokonzervacije, ekoturizma i speleologije

Priručnik za pripremu prijemnog ispita modula Gastronomija i Hotelijerstvo 2

„Priručnik za pripremu prijemnog ispita modula Gastronomija i Hotelijerstvo 2“, čiji su autori Milan Ivkov, Milan Bradić i Jelena Tepavčević izašao je iz štampe i dostupan je za kupovinu u skriptarnici PMF-a po ceni od 238,40 dinara.

Praktikumi za polaganje ovog prijemnog ispita se mogu kupiti isključivo u skriptarnici (prizemlje plave zgrade Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, Trg Dositeja Obradovića 3).

Prvi info dan u vezi sa realizacijom projekta TOURCOMSERBIA

Prvi info dan u vezi sa realizacijom projekta TOURCOMSERBIA, održan je 12. aprila, u Muzeju Vojvodine u Novom Sadu.

Događaju su, pored članova projektnog tima, prisustvovali i članovi institucija iz turističkog sektora kao ključnih zainteresovanih strana u razvoju turizma Srbije, od kojih je projekat dobio podršku. U okviru Info dana, rukovodioci su predstavili ciljeve projekta ukazujući na jedinstvenost i inovativnost projekta za unapređenje turizma kao rastuće ekonomske aktivnosti naše zemlje. Osim toga, učesnici događaja su imali priliku da se detaljnije upoznaju sa planiranim aktivnostima koje će članovi projektnog tima sprovoditi sa ciljem da se ostvari kontinuirano merenje i nadgledanje sveukupne konkurentnosti turizma u Srbiji.

Nakon zvaničnog dela, organizovan je obilazak izložbe „Tamo gde seoba završava – od rimske Panonije do današnje Vojvodine“, koja na inovativan način pokazuje sinergiju nauke, kulture i različite vidove savremene umetnosti.

Konkurs za trening i mentoring program za studente – ORCA

ORCA je raspisala konkurs za četvrtu generaciju šestomesečnog trening i mentoring programa, u okviru koga polaznici uče kako da formulišu svoju projektnu ideju iz oblasti zaštite prirode i dobrobiti životinja, pronađu donatora, i popune formulare koji su sastavni deo projektne aplikacije za identifikovanog donatora.

Rok za podnošenje prijave je 25. april 2022. godine.

Kroz predavanja uživo, interaktivni rad u malim grupama, uz asistenciju stručnih i iskusnih predavača i individualni rad između trening modula na koji dobijaju pisanu povratnu informaciju, polaznici programa, usvajaju znanja i veštine kroz sledeće tematske oblasti:

  • projektni menadžment i obezbeđivanje finansijskih sredstava za neprofitne projekte;
  • veštine komunikacije sa različitim ciljnim grupama i javni nastup;
  • liderske veštine i definisanje jasnih ciljeva;
  • veštine javnog zastupanja i realizacije javne kampanje;
  • proces izrade i usvajanja propisa, uloge i nadležnosti institucija i organizacija.

Pored obuke, polaznici dobijaju individulanu podršku mentora u procesu kreiranja projektnog predloga na odabranu temu. Nakon uspešno završenog programa, polaznici dobijaju sertifikat.

Imajući navedeno u vidu, bili bismo Vam zahvalni ako biste zainteresovanim studentima sa

Pristupna predavanja za izbor u zvanje jednog docenta za užu naučnu oblast Strani jezik – Engleski jezik

Obaveštavamo vas da će se pristupno predavanje po raspisanom konkursu za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa za jednog docenta za užu naučnu oblast Strani jezik – Engleski jezik održati u utorak, 26. aprila 2022. godine, sa početkom u 14:15 u Sali 1 na 2. spratu Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, Trg Dositeja Obradovića 3.

Na konkurs se javila dr Dragana Vuković Vojnović.

Tema pristupnog predavanja „Multimodalna analiza promotivnog diskursa turizma na primeru engleskog jezika“.