Skip to main content

Državni univerzitet u Sao Karlosu, Brazil

 • Institucije potpisnice ugovora: Državni univerzitet u Sao Karlosu (Brazil) i Prirodno-matematički fakultet
 • Internet lokacija institucije:www.ufscar.br
 • Vreme trajanja ugovora: 2022.-∞
 • Predmet ugovora – saradnje: Ugovor o saradnji u domenima zaštićenih prirodnih područja, geokonzervacije, ekoturizma i speleologije

Objavljen „Priručnik za pripremu prijemnog ispita modula Gastronomija i Hotelijerstvo 2“

„Priručnik za pripremu prijemnog ispita modula Gastronomija i Hotelijerstvo 2“, čiji su autori Milan Ivkov, Milan Bradić i Jelena Tepavčević izašao je iz štampe i dostupan je za kupovinu u skriptarnici PMF-a po ceni od 238,40 dinara.

Praktikumi za polaganje ovog prijemnog ispita se mogu kupiti isključivo u skriptarnici (prizemlje plave zgrade Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, Trg Dositeja Obradovića 3).

Prvi info dan u vezi sa realizacijom projekta TOURCOMSERBIA

Prvi info dan u vezi sa realizacijom projekta TOURCOMSERBIA, održan je 12. aprila, u Muzeju Vojvodine u Novom Sadu.

Događaju su, pored članova projektnog tima, prisustvovali i članovi institucija iz turističkog sektora kao ključnih zainteresovanih strana u razvoju turizma Srbije, od kojih je projekat dobio podršku. U okviru Info dana, rukovodioci su predstavili ciljeve projekta ukazujući na jedinstvenost i inovativnost projekta za unapređenje turizma kao rastuće ekonomske aktivnosti naše zemlje. Osim toga, učesnici događaja su imali priliku da se detaljnije upoznaju sa planiranim aktivnostima koje će članovi projektnog tima sprovoditi sa ciljem da se ostvari kontinuirano merenje i nadgledanje sveukupne konkurentnosti turizma u Srbiji.

Nakon zvaničnog dela, organizovan je obilazak izložbe „Tamo gde seoba završava – od rimske Panonije do današnje Vojvodine“, koja na inovativan način pokazuje sinergiju nauke, kulture i različite vidove savremene umetnosti.

Pristupna predavanja za izbor u zvanje jednog docenta za užu naučnu oblast Strani jezik – Engleski jezik

Obaveštavamo vas da će se pristupno predavanje po raspisanom konkursu za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa za jednog docenta za užu naučnu oblast Strani jezik – Engleski jezik održati u utorak, 26. aprila 2022. godine, sa početkom u 14:15 u Sali 1 na 2. spratu Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, Trg Dositeja Obradovića 3.

Na konkurs se javila dr Dragana Vuković Vojnović.

Tema pristupnog predavanja „Multimodalna analiza promotivnog diskursa turizma na primeru engleskog jezika“.

Nutritivni, senzorni i gastronomski potencijal invanzivne vrste raka Faxonius limosus u funkciji održivog razvoja ugostiteljsko turističkog sektora AP Vojvodine

 • Naziv projekta: Nutritivni, senzorni i gastronomski potencijal invanzivne vrste raka Faxonius limosus u funkciji održivog razvoja ugostiteljsko turističkog sektora AP Vojvodine
 • Oznaka projekta: 142-451-2299/2021
 • Institucije učesnice u projektu: Naučni institut za prehrambene tehnologije (Novi Sad), PMF (Novi Sad)
 • Status u projektu: partner
 • Rukovodilac projekta: Jasmina Lazarević (Maja Banjac, PMF tim)
 • Vrsta projekta: APV kratkoročni
 • Period realizacije projekta: 2021.-2022.

Identifikacija socio-demografskih specifičnosti i novih problema inkluzije Romske populacije u procesu obrazovanja tokom pandemije COVID-19

 • Naziv projekta: Identifikacija socio-demografskih specifičnosti i novih problema inkluzije Romske populacije u procesu obrazovanja tokom pandemije COVID-19
 • Oznaka projekta: 142-451-2350/2021-01
 • Institucije učesnice u projektu: PMF (Novi Sad)
 • Status u projektu: nosilac
 • Rukovodilac projekta: Anđelija Ivkov Džigurski
 • Vrsta projekta: APV kratkoročni
 • Period realizacije projekta: 2021.-2022.

Unapređenje održivosti proizvodnje tradicionalnih prehrambenih proizvoda Vojvodine kroz inovativni pristup plasmana u turističko-ugostiteljskoj ponudi

 • Naziv projekta: Unapređenje održivosti proizvodnje tradicionalnih prehrambenih proizvoda Vojvodine kroz inovativni pristup plasmana u turističko-ugostiteljskoj ponudi
 • Oznaka projekta: 142-451-2620/2021
 • Institucije učesnice u projektu: Naučni institut za prehrambene tehnologije (Novi Sad), PMF (Novi Sad)
 • Status u projektu: partner
 • Rukovodilac projekta: Aleksandra Novaković (Bojana Kalenjuk Pivarski, PMF tim)
 • Vrsta projekta: APV dugoročni
 • Period realizacije projekta: 2021.-2024.

Istraživanje preduzetničkih potencijala lokalnog stanovništva u korišćenju resursa termomineralnih voda Vojvodine

 • Naziv projekta: Istraživanje preduzetničkih potencijala lokalnog stanovništva u korišćenju resursa termomineralnih voda Vojvodine
 • Oznaka projekta: 142-451-2678/2021
 • Institucije učesnice u projektu: PMF (Novi Sad), Ekonomski fakultet (Subotica)
 • Status u projektu: nosilac
 • Rukovodilac projekta: Aleksandra Dragin
 • Vrsta projekta: APV dugoročni
 • Period realizacije projekta: 2021.-2024.