Skip to main content

Simpozijum studenata biologije u Evropi (SymBioSE) 2022

SymBioSE, Simpozijum studenata biologije u Evropi, je godišnji događaj tokom kojeg se studenti osnovnih, master i doktorskih studija sastaju i razmenjuju svoja istraživanja. Događaj je namenjen studentima biologije.

Ove godine, povodom 25. godišnjice, održava se u Frajburgu u Nemačkoj.

Cilj simpozijuma je da proširi vidike svih učesnika i da pruži platformu za razmenu nauke i entuzijazma. Događaj obuhvata prezentacije, radionice, ekskurzije i studentske prezentacije kako bi studentima pružili priliku da izgrade prijateljstva i povežu se.

Sajt simpozijuma studenata biologije u Evropi: https://www.symbiose-europe.org/

Imejl: symbiose-participants@biologie.uni-freiburg.de

 

Download the PDF file .

Mainstreaming Environmental Communication through Online Learning and Virtual Mobility (Comm-On Environment)

 • Naziv projekta: Mainstreaming Environmental Communication through Online Learning and Virtual Mobility (Comm-On Environment)
 • Oznaka projekta: KA220-HED-92DDFBD4
 • Institucije učesnice u projektu: Institut za komunikacijske studije (Severna Makedonija), Sveučilište u Zagrebu (Hrvatska), Univerzitet u Novom Sadu (Srbija), Univerzitet u Tirani (Albanija), Univerzitet u Sarajevu (Bosna i Hercegovina)
 • Status u projektu: partner
 • Koordinator za UNS: Dušanka Cvijanović
 • Rukovodilac projekta: Institut za komunikacijske studije (Severna Makedonija)
 • Vrsta projekta: KA220-HED – Cooperation partnerships in higher education/li>
 • Period realizacije projekta: 1. decembar 2021. – 1. april 2024.

Istraživači sa PMF-a među najcitiranijim naučnicima u svetu i u 2020. godini

Ponovo je objavljen spisak 2% najcitiranijih naučnika prema Stenfordovoj listi i to kako za celoživotnu citiranost tako i za citiranost u 2020. godini.

Prema citiranosti u 2020. godini sa našeg fakulteta na listi su: prof. dr Neda Mimica Dukić (koja je rangirana i na listi za celoživotnu citiranost), prof. dr Dušan Jakovetić, prof. dr Slobodan Marković, akademik Stevan Pilipović i prof. dr Ante Vujić.

Navedena rangiranja naučnika predstavljaju veliki uspeh i svojevrsno priznanje za njihov dosadašnji naučnoistraživački rad, kao i potvrdu relevantnosti njihovih istraživačkih tema i prepoznatljivosti na međunarodnoj naučnoj sceni.

Razvijena tri nova nastavna plana i programa u okviru reproduktivne biologije/asistiranih reproduktivnih tehnologija i regenerativne medicine

Erasmus+ projekat „Razvojnih novih nastavnih planova i programa u okviru reproduktivne biologije/asistiranih reproduktivnih tehnologija i regenerativne medicine u Srbiji“ br. 586181‐EPP‐1‐2017‐1‐RS‐EPPKA2‐CBHE‐JP ART-REM čiji je nosilac bio Univerzitet u Novom Sadu, a učesnici Prirodno-matematički fakultet i Medicinski fakultet je uspešno završen juna meseca ove godine i od strane EACEA ocenjen sa najvišom ocenom.

Unapređen je MAS Reproduktivna biologija i formirani su novi studijski programi na Univerzitetu u Beogradu Veterinarskom fakultetu – Akademska specijalizacija iz animalne reproduktivne biotehnologije i na Univerzitetu u Kragujevcu Medicinskom fakultetu – MAS Regenerativna medicina. Formirani su i  LLL kursevi za veterinare i reproduktivne biologe-embriologe.

Na sva tri univerziteta je nabavljena savremena oprema, a potpisan ugovor između tri univerziteta obezbedio je razmenu nastavnog kadra u okviru navedenih studijskih programa.

New molecules with antimicrobial, anticancer and antiviral effects: alternative solutions for three of the main health and social emergencies – AAA (SAFE SOS)

 • Naziv projekta: New molecules with antimicrobial, anticancer and antiviral effects: alternative solutions for three of the main health and social emergencies – AAA (SAFE SOS) (Novi molekuli sa antimikrobnim, antikancerogenim i antivirusnim dejstvom: alternativna rešenja za tri glavne zdravstvene i društvene krizne situacije)
 • Oznaka projekta: C39J20001750002
 • Institucije učesnice u projektu: University of Basilicata – UniBas, Department of Sciences, Italy; Institute of Hospitalization and Scientific Care – Basilicata Regional Oncology Center – IRCCS CROB, Italy; Research, diagnosis and treatment in oncology – molecular oncology, Italy; University of Catania – UniCt –Department of Biomedical and Biotechnological Sciences, Italy; Università di Giessen – Institute for Insect Biotechnology, Germany; University of Ioannina – UoI Department of Chemistry, Greece; Univerzitet u Novom Sadu (UNS) – Prirodno-matematički fakultet, Departman za biologiju i ekologiju (Srbija)
 • Status u projektu: partner
 • Rukovodilac projekta: Željko Popović (zeljko.popovic@dbe.uns.ac.rs)
 • Vrsta projekta: Regionalni operativni programi (Basilicata 2014-2020 ERDF Regional Operational Programme (OP))
 • Period realizacije projekta: 2021.-2023.

International Bioscience Conference and the 8th international PSU-UNS Bioscience Conference-IBSC 2021

Međunarodna konferencija u oblasti bionauke  i 8. zajednička međunarodna konferencija o bionauci PSU-UNS-IBSC 2021 održana je od 25. do 26. novembra u Novom Sadu, Srbija, kao onlajn konferencija.

IBSC konferencije održavaju se svake dve godine i predstavljaju pečat dugogodišnjeg partnerstva između Univerziteta Prince of Songkla (PSU) sa Tajlanda i Univerziteta u Novom Sadu (UNS) iz Srbije.

IBSC  2021  je sledila tradiciju prethodnih konferencija i okupila stručnjake koji su diskutovali i razmenjivali vrhunska saznanja iz kompleksne i višestruke oblasti bionauke, sa posebnim osvrtom na doprinos postizanju ciljeva održivog razvoja UN-a. Poseban naglasak stavljen je na uticaj životne sredine na biodiverzitet i ekofiziologiju živih organizama, biohemiju i biomedicinu, prirodne resurse bioaktivnih jedinjenja i održivu agroprehrambrenu industriju, zajedno sa drugim srodnim disciplinama i temama.

Glavne istraživačke oblasti bile su:

 • Oblast 1: Biologija i životna sredina
 • Oblast 2: Biotehnologija i bioinženjering
 • Oblast 3: Biohemija, molekularna biologija i biomedicina
 • Oblast 4: Agroprehrambena industrija i biosensing

Za više informacija posetite vebsajt konferencije: https://ibsc2021.pmf.uns.ac.rs

Održane radionice „Mali prirodnjaci“

Na Departmanu za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta tokom meseca juna i jula 2021. godine održano je nekoliko radionica pod nazivom „Mali prirodnjaci“, namenjenih učenicima osnovnih škola, gde su oni sticali praktična znanja iz fizike i biologije zahvaljujući interdisciplinarnom pristupu tokom realizacije eksperimenata. I u narednom periodu biće očuvan kontinuitet u održavanju ovakvih  radionica. Radionice su zajednički realizovale naše kolege Milan Čavić i Dragana Lazić.

Strukturna i molekularna karakterizacija procesa usvajanja i distribucije kadmijuma u biljkama pasulja: mehanizmi „izlučivanja“ metala i uticaj na gajenje

 • Naziv projekta: Strukturna i molekularna karakterizacija procesa usvajanja i distribucije kadmijuma u biljkama pasulja: mehanizmi „izlučivanja“ metala i uticaj na gajenje
 • Oznaka projekta: 451-02-818/2021-09/10
 • Institucije učesnice u projektu: PMF (Novi Sad) i Koledž u Hangdžouu, Kina
 • Status u projektu: koordinator projekta sa srpske strane
 • Rukovodilac projekta:Lana Zorić
 • Vrsta projekta: Bilaterala – naučno-tehnološka saradnja između Srbije i NR Kine
 • Period realizacije projekta: 2021.-31.12.2023.

Otvaranje Herbara BUNS i Malakološke zbirke

U utorak, 23. marta 2021. na Departmanu za biologiju i ekologiju prof. dr Zoran Milošević, Pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost otvorio je Herbarijum Herbarium Universitatis Studiorum Neoplantensis – BUNS u prisustvu svojih saradnika, dekana Univerziteta u Novom Sadu Prirodno-matematičkog fakulteta, prof. dr Milice Pavkov Hrvojević i gostiju sa drugih departmana našeg Fakulteta. U prisustvu uvaženih gostiju u holu Departmana otvorena je i Malakološka zbirka koja obhvata ljušturice 302 vrste marinskih mekušaca i bodljokožaca. Događaju su prisustvovali brojni predstavnici medija.

Herbarijum Departmana za biologiju i ekologiju je naučna kolekcija koja je od 2003. godine registrovana u međunarodnom registru naučnih herbarijuma Index Herbariorum, kada joj je i dodeljen prepoznatljiv akronim BUNS. Prva kolekcija je nastala 1947. godine na tadašnjoj Višoj pedagoškoj školi u Novom Sadu u okviru grupe botaničkih predmeta. Danas Herbarijumska zbirka Herbarium Universitatis studiorum Neoplantensi, broji više od 250.000 eksikata organizovanih u 13 kolekcija – u zbirci se nalaze i materijali sa područja Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, Makedonije, Mađarske, Rumunije, Bugarske, Austrije, Rusije, Belorusije, Grčke, Albanije, Italije, Rusije, Ukrajine, USA i sa Tajlanda. Herbarijum je kao muzejska kolekcija otvoren za naučnu, stručnu delatnost i za posetioce.

Herbarijumski prostor je rekonstruisan sredstvima koje je obezbedio Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost u ukupnom iznosu od osam miliona dinara. Ovim sredstvima trajno su rešeni problemi prostora, i postavljanje savremenih kompakt ormana za čuvanje eksikata. Obiman posao rekonstrukcije obavljan je sukcesivno tri godine, pripremajući se za trajno lociranje naučno važne, ali i nacionalno i istorijski vredne kolekcije. Katedra za botaniku je iz sredstava projekata koji se realizuju u njenim laboratorijama obezbedila tehničke uređaje za održavanje mikroklime u Herbarijumu kao i optičke uređaje za rad sa kolekcijama i informatičku i foto podršku. U Herbarijumu se čuvaju i primerci koji su stariji od datuma osnivanja Herbarijuma dobijeni razmenom materijala kao i primerci mnogih vrsta koje se danas više ne mogu naći u prirodi i na staništima prvenstveno Autonomne pokrajine Vojvodine.

Nove mogućnosti za istraživače i studente u oblasti biohemije i srodnih nauka

Stipendije FEBS-a za istraživače i studente

Biohemijsko društvo Srbije (BDS) okuplja istraživače iz velikog broja naučno-istraživačkih institucija u Srbiji sa ciljem da članovima obezbedi mogućnosti za upoznavanje, saradnju i usavršavanje. Na sajtu društva može se upoznati organizacija i aktivnosti BDS. BDS je član Federation of European Biochemical Societies (FEBS), koji ima širok spektar aktivnosti i pruža velike mogućnosti (kroz organizovanje i stipendiranje) za pohađanje i finansiranje naprednih kurseva i putovanja. O aktivnostima FEBS-a može se informisati na sajtu tog društva. Za stipendije FEBS-a mogu da konkurišu svi članovi ovog društva ili BDS. Učlanjivanje u BDS je jednostavno, popunjavanjem pristupnice. Za studente je članstvo besplatno.

Besplatni vebinari Biochemistry Focus

Britansko biohemijsko društvo i Portland Press izradili su seriju vebinara Biochemistry Focus. Obrađene teme obuhvataju različite oblasti istraživanja u molekularnim bionaukama, kao i praktične sesije koje su korisne za razvoj karijere. Svaki vebinar će polaznicima pružiti priliku da postavljaju pitanja, a ovi onlajn događaji mogu se pohađati besplatno. Prvi vebinar bio je na programu 25. februara. Snimci sa prošlih vebinara su takođe dostupni.

Neke od navedenih mogućnosti su usmerene na mlade istraživače, studente doktorskih studija, dok su druge dostupne svima.