Skip to main content

Симпозијум студената биологије у Европи (SymBioSE) 2022

SymBioSE, Симпозијум студената биологије у Европи, је годишњи догађај током којег се студенти основних, мастер и докторских студија састају и размењују своја истраживања. Догађај је намењен студентима биологије.

Ове године, поводом 25. годишњице, одржава се у Фрајбургу у Немачкој.

Циљ симпозијума је да прошири видике свих учесника и да пружи платформу за размену науке и ентузијазма. Догађај обухвата презентације, радионице, екскурзије и студентске презентације како би студентима пружили прилику да изграде пријатељства и повежу се.

Сајт симпозијума студената биологије у Европи: https://www.symbiose-europe.org/

Имејл: symbiose-participants@biologie.uni-freiburg.de

 

Download the PDF file .

Mainstreaming Environmental Communication through Online Learning and Virtual Mobility (Comm-On Environment)

 • Назив пројекта: Mainstreaming Environmental Communication through Online Learning and Virtual Mobility (Comm-On Environment)
 • Ознака пројекта: KA220-HED-92DDFBD4
 • Институције учеснице у пројекту: Институт за комуникацијске студије (Северна Македонија), Свеучилиште у Загребу (Хрватска), Универзитет у Новом Саду (Србија), Универзитет у Тирани (Албанија), Универзитет у Сарајеву (Босна и Херцеговина)
 • Статус у пројекту: партнер
 • Координатор за УНС: Душанка Цвијановић
 • Руководилац пројекта: Институт за комуникацијске студије (Северна Македонија)
 • Врста пројекта: KA220-HED – Cooperation partnerships in higher education/li>
 • Период реализације пројекта: 1. децембар 2021. – 1. април 2024.

Истраживачи са ПМФ-а међу најцитиранијим научницима у свету и у 2020. години

Поново је објављен списак 2% најцитиранијих научника према Стенфордовој листи и то како за целоживотну цитираност тако и за цитираност у 2020. години.

Према цитираности у 2020. години са нашег факултета на листи су: проф. др Неда Мимица Дукић (која је рангирана и на листи за целоживотну цитираност), проф. др Душан Јаковетић, проф. др Слободан Марковић, академик Стеван Пилиповић и проф. др Анте Вујић.

Наведена рангирања научника представљају велики успех и својеврсно признање за њихов досадашњи научноистраживачки рад, као и потврду релевантности њихових истраживачких тема и препознатљивости на међународној научној сцени.

Развијена три нова наставна плана и програма у оквиру репродуктивне биологије/асистираних репродуктивних технологија и регенеративне медицине

Ерасмус+ пројекат „Развојних нових наставних планова и програма у оквиру репродуктивне биологије/асистираних репродуктивних технологија и регенеративне медицине у Србији“ бр. 586181‐EPP‐1‐2017‐1‐RS‐EPPKA2‐CBHE‐JP ART-REM чији је носилац био Универзитет у Новом Саду, а учесници Природно-математички факултет и Медицински факултет је успешно завршен јуна месеца ове године и од стране EACEA оцењен са највишом оценом.

Унапређен је МАС Репродуктивна биологија и формирани су нови студијски програми на Универзитету у Београду Ветеринарском факултету – Академска специјализација из анималне репродуктивне биотехнологије и на Универзитету у Крагујевцу Медицинском факултету – МАС Регенеративна медицина. Формирани су и  LLL курсеви за ветеринаре и репродуктивне биологе-ембриологе.

На сва три универзитета је набављена савремена опрема, а потписан уговор између три универзитета обезбедио је размену наставног кадра у оквиру наведених студијских програма.

New molecules with antimicrobial, anticancer and antiviral effects: alternative solutions for three of the main health and social emergencies – AAA (SAFE SOS)

 • Назив пројекта: New molecules with antimicrobial, anticancer and antiviral effects: alternative solutions for three of the main health and social emergencies – AAA (SAFE SOS) (Нови молекули са антимикробним, антиканцерогеним и антивирусним дејством: алтернативна решења за три главне здравствене и друштвене кризне ситуације)
 • Ознака пројекта: C39J20001750002
 • Институције учеснице у пројекту: University of Basilicata – UniBas, Department of Sciences, Italy; Institute of Hospitalization and Scientific Care – Basilicata Regional Oncology Center – IRCCS CROB, Italy; Research, diagnosis and treatment in oncology – molecular oncology, Italy; University of Catania – UniCt –Department of Biomedical and Biotechnological Sciences, Italy; Università di Giessen – Institute for Insect Biotechnology, Germany; University of Ioannina – UoI Department of Chemistry, Greece; Универзитет у Новом Саду (UNS) – Природно-математички факултет, Департман за биологију и екологију (Србија)
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Жељко Поповић (zeljko.popovic@dbe.uns.ac.rs)
 • Врста пројекта: Регионални оперативни програми (Basilicata 2014-2020 ERDF Regional Operational Programme (OP))
 • Период реализације пројекта: 2021.-2023.

International Bioscience Conference and the 8th international PSU-UNS Bioscience Conference-IBSC 2021

Међународна конференција у области бионауке  и 8. заједничка међународна конференција о бионауци PSU-UNS-IBSC 2021 одржана је од 25. до 26. новембра у Новом Саду, Србија, као онлајн конференција.

IBSC конференције одржавају се сваке две године и представљају печат дугогодишњег партнерства између Универзитета Prince of Songkla (PSU) са Тајланда и Универзитета у Новом Саду (UNS) из Србије.

IBSC  2021  је следила традицију претходних конференција и окупила стручњаке који су дискутовали и размењивали врхунска сазнања из комплексне и вишеструке области бионауке, са посебним освртом на допринос постизању циљева одрживог развоја УН-а. Посебан нагласак стављен је на утицај животне средине на биодиверзитет и екофизиологију живих организама, биохемију и биомедицину, природне ресурсе биоактивних једињења и одрживу агропрехрамбрену индустрију, заједно са другим сродним дисциплинама и темама.

Главне истраживачке области биле су:

 • Област 1: Биологија и животна средина
 • Област 2: Биотехнологија и биоинжењеринг
 • Област 3: Биохемија, молекуларна биологија и биомедицина
 • Област 4: Агропрехрамбена индустрија и биосенсинг

За више информација посетите вебсајт конференције: https://ibsc2021.pmf.uns.ac.rs

Одржане радионице „Мали природњаци“

На Департману за физику Природно-математичког факултета током месеца јуна и јула 2021. године одржано је неколико радионица под називом „Мали природњаци“, намењених ученицима основних школа, где су они стицали практична знања из физике и биологије захваљујући интердисциплинарном приступу током реализације експеримената. И у наредном периоду биће очуван континуитет у одржавању оваквих  радионица. Радионице су заједнички реализовале наше колеге Милан Чавић и Драгана Лазић.

Структурна и молекуларна карактеризација процеса усвајања и дистрибуције кадмијума у биљкама пасуља: механизми „излучивања“ метала и утицај на гајење

 • Назив пројекта: Структурна и молекуларна карактеризација процеса усвајања и дистрибуције кадмијума у биљкама пасуља: механизми „излучивања“ метала и утицај на гајење
 • Ознака пројекта: 451-02-818/2021-09/10
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад) и Колеџ у Хангџоуу, Кина
 • Статус у пројекту: координатор пројекта са српске стране
 • Руководилац пројекта: Лана Зорић
 • Врста пројекта: Билатерала – научно-технолошка сарадња између Србије и НР Кине
 • Период реализације пројекта: 2021.-31.12.2023.

Отвaрање Хербара БУНС и Малаколошке збирке

У уторак, 23. марта 2021. на Департману за биологију и екологију проф. др Зоран Милошевић, Покрајински секретaр за високо образовање и научноистраживачку делатност отворио је Хербаријум Herbarium Universitatis Studiorum Neoplantensis – БУНС у присуству својих сарадника, декана Универзитета у Новом Саду Природно-математичког факултета, проф. др Милице Павков Хрвојевић и гостију са других департмана нашег Факултета. У присуству уважених гостију у холу Департмана отворена је и Малаколошка збирка која обхвата љуштурице 302 врсте маринских мекушаца и бодљокожаца. Догађају су присуствовали бројни представници медија.

Хербаријум Департмана за биологију и екологију је научна колекција која је од 2003. године регистрована у међународном регистру научних хербаријума Index Herbariorum, када јој је и додељен препознатљив акроним БУНС. Прва колекција је настала 1947. године на тадашњој Вишој педагошкој школи у Новом Саду у оквиру групе ботаничких предмета. Данас Хербаријумска збирка Herbarium Universitatis studiorum Neoplantensi, броји више од 250.000 ексиката организованих у 13 колекција – у збирци се налазе и материјали са подручја Србије, Црне Горе, Босне и Херцеговине, Хрватске, Словеније, Македоније, Мађарске, Румуније, Бугарске, Аустрије, Русије, Белорусије, Грчке, Албаније, Италије, Русије, Украјине, УСА и са Тајланда. Хербаријум је као музејска колекција отворен за научну, стручну делатност и за посетиоце.

Хербаријумски простор је реконструисан средствима које је обезбедио Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност у укупном износу од осам милиона динара. Овим средствима трајно су решени проблеми простора, и постављање савремених компакт ормана за чување ексиката. Обиман посао реконструкције обављан је сукцесивно три године, припремајући се за трајно лоцирање научно важне, али и национално и историјски вредне колекције. Катедра за ботанику је из средстава пројеката који се реализују у њеним лабораторијама обезбедила техничке уређаје за одржавање микроклиме у Хербаријуму као и оптичке уређаје за рад са колекцијама и информатичку и фото подршку. У Хербаријуму се чувају и примерци који су старији од датума оснивања Хербаријума добијени разменом материјала као и примерци многих врста које се данас више не могу наћи у природи и на стаништима првенствено Аутономне покрајине Војводине.

Нoвe мoгућнoсти зa истрaживaчe и студeнтe у oблaсти биoхeмиje и срoдних нaукa

Стипeндије FEBS-a зa истрaживaчe и студeнтe

Биoхeмиjскo друштвo Србије (БДС) oкупљa истрaживaчe из вeликoг броја нaучнo-истрaживaчких институција у Србиjи сa циљeм дa члaнoвимa oбeзбeди мoгућнoсти зa упoзнaвaњe, сaрaдњу и усaвршaвaњe. Нa сајту друштвa мoжe сe упoзнaти oргaнизaција и aктивнoсти БДС. БДС је члaн Federation of European Biochemical Societies (FEBS), који имa ширoк спeктaр aктивнoсти и пружa вeликe мoгућнoсти (крoз oргaнизoвaњe и стипeндирaњe) зa пoхaђaњe и финaнсирaњe нaпрeдних курсeвa и путoвaњa. O aктивнoстимa FEBS-a мoжe сe инфoрмисaти нa саjту тoг друштвa. Зa стипeндије FEBS-a мoгу дa кoнкуришу сви члaнoви oвoг друштвa или БДС. Учлaњивaњe у БДС је једнoстaвнo, пoпуњaвaњeм приступницe. Зa студeнтe је члaнствo бeсплaтнo.

Бeсплaтни вeбинaри Biochemistry Focus

Бритaнскo биoхeмиjскo друштвo и Portland Press изрaдили су сeриjу вeбинaрa Biochemistry Focus. Oбрaђeнe тeмe oбухвaтају рaзличитe oблaсти истрaживaњa у мoлeкулaрним биoнaукaмa, као и прaктичнe сeсије кoје су кoриснe зa рaзвој кaријерe. Свaки вeбинaр ће пoлaзницимa пружити прилику дa пoстaвљају питaњa, a oви oнлајн дoгaђаји мoгу сe пoхaђaти бeсплaтнo. Први вебинар биo је нa прoгрaму 25. фeбруaрa. Снимци сa прошлих вeбинaрa су такође доступни.

Нeкe oд нaвeдeних мoгућнoсти су усмeрeнe нa млaдe истрaживaчe, студeнтe дoктoрских студија, дoк су другe дoступнe свимa.