Skip to main content

Државни универзитет у Сао Карлосу, Бразил

 • Институције потписнице уговора: Државни универзитет у Сао Карлосу (Бразил) и Природно-математички факултет
 • Интернет локација институције: www.ufscar.br
 • Време трајања уговора: 2022.-∞
 • Предмет уговора – сарадње: Уговор о сарадњи у доменима заштићених природних подручја, геоконзервације, екотуризма и спелеологије

Објављен „Приручник за припрему пријемног испита модула Гастрономија и Хотелијерство 2“

„Приручник за припрему пријемног испита модула Гастрономија и Хотелијерство 2“, чији су аутори Милан Ивков, Милан Брадић и Јелена Тепавчевић изашао је из штампе и доступан је за куповину у скриптарници ПМФ-а по цени од 238,40 динара.

Практикуми за полагање овог пријемног испита се могу купити искључиво у скриптарници (приземље плаве зграде Природно-математичког факултета у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића 3).

Први инфо дан у вези са реализацијом пројекта TOURCOMSERBIA

Први инфо дан у вези са реализацијом пројекта TOURCOMSERBIA, одржан је 12. априла, у Музеју Војводине у Новом Саду.

Догађају су, поред чланова пројектног тима, присуствовали и чланови институција из туристичког сектора као кључних заинтересованих страна у развоју туризма Србије, од којих је пројекат добио подршку. У оквиру Инфо дана, руководиоци су представили циљеве пројекта указујући на јединственост и иновативност пројекта за унапређење туризма као растуће економске активности наше земље. Осим тога, учесници догађаја су имали прилику да се детаљније упознају са планираним активностима које ће чланови пројектног тима спроводити са циљем да се оствари континуирано мерење и надгледање свеукупне конкурентности туризма у Србији.

Након званичног дела, организован је обилазак изложбе „Тамо где сеоба завршава – од римске Паноније до данашње Војводине“, која на иновативан начин показује синергију науке, културе и различите видове савремене уметности.

Приступна предавања за избор у звање једног доцента за ужу научну област Страни језик – Енглески језик

Обавештавамо вас да ће се приступно предавање по расписаном конкурсу за избор у звање и заснивање радног односа за једног доцента за ужу научну област Страни језик – Енглески језик одржати у уторак, 26. априла 2022. године, са почетком у 14:15 у Сали 1 на 2. спрату Департмана за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића 3.

На конкурс се јавила др Драгана Вуковић Војновић.

Тема приступног предавања „Мултимодална анализа промотивног дискурса туризма на примеру енглеског језика“.

Нутритивни, сензорни и гастрономски потенцијал инванзивне врсте рака Faxonius limosus у функцији одрживог развоја угоститељско туристичког сектора АП Војводине

 • Назив пројекта: Нутритивни, сензорни и гастрономски потенцијал инванзивне врсте рака Faxonius limosus у функцији одрживог развоја угоститељско туристичког сектора АП Војводине
 • Ознака пројекта: 142-451-2299/2021
 • Институције учеснице у пројекту: Научни институт за прехрамбене технологије (Нови Сад), ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Јасмина Лазаревић (Маја Бањац, ПМФ тим)
 • Врста пројекта: АПВ краткорочни
 • Период реализације пројекта: 2021.-2022.

Идентификација социо-демографских специфичности и нових проблема инклузије Ромске популације у процесу образовања током пандемије COVID-19

 • Назив пројекта: Идентификација социо-демографских специфичности и нових проблема инклузије Ромске популације у процесу образовања током пандемије COVID-19
 • Ознака пројекта: 142-451-2350/2021-01
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Анђелија Ивков Џигурски
 • Врста пројекта: АПВ краткорочни
 • Период реализације пројекта: 2021.-2022.

Утицај пандемије вируса Ковид 19 на геопростор Војводине – стање, последице и могућа решења

 • Назив пројекта: Утицај пандемије вируса Ковид 19 на геопростор Војводине – стање, последице и могућа решења
 • Ознака пројекта: 142-451-2290/2021-01
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Тамара Лукић
 • Врста пројекта: АПВ краткорочни
 • Период реализације пројекта: 2021.-2022.

Унапређење одрживости производње традиционалних прехрамбених производа Војводине кроз иновативни приступ пласмана у туристичко-угоститељској понуди

 • Назив пројекта: Унапређење одрживости производње традиционалних прехрамбених производа Војводине кроз иновативни приступ пласмана у туристичко-угоститељској понуди
 • Ознака пројекта: 142-451-2620/2021
 • Институције учеснице у пројекту: Научни институт за прехрамбене технологије (Нови Сад), ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Александра Новаковић (Бојана Калењук Пиварски, ПМФ тим)
 • Врста пројекта: АПВ дугорочни
 • Период реализације пројекта: 2021.-2024.

Истраживање предузетничких потенцијала локалног становништва у коришћењу ресурса термоминералних вода Војводине

 • Назив пројекта: Истраживање предузетничких потенцијала локалног становништва у коришћењу ресурса термоминералних вода Војводине
 • Ознака пројекта: 142-451-2678/2021
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад), Економски факултет (Суботицa)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Александра Драгин
 • Врста пројекта: АПВ дугорочни
 • Период реализације пројекта: 2021.-2024.

Туристичко вредновање природног и културног наслеђа Војводине

 • Назив пројекта: Туристичко вредновање природног и културног наслеђа Војводине
 • Ознака пројекта: 142-451-2655/2021
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Немања Томић
 • Врста пројекта: АПВ дугорочни
 • Период реализације пројекта: 2021.-2024.