Skip to main content

Istraživači sa PMF-a među najcitiranijim naučnicima u svetu i u 2020. godini

Ponovo je objavljen spisak 2% najcitiranijih naučnika prema Stenfordovoj listi i to kako za celoživotnu citiranost tako i za citiranost u 2020. godini.

Prema citiranosti u 2020. godini sa našeg fakulteta na listi su: prof. dr Neda Mimica Dukić (koja je rangirana i na listi za celoživotnu citiranost), prof. dr Dušan Jakovetić, prof. dr Slobodan Marković, akademik Stevan Pilipović i prof. dr Ante Vujić.

Navedena rangiranja naučnika predstavljaju veliki uspeh i svojevrsno priznanje za njihov dosadašnji naučnoistraživački rad, kao i potvrdu relevantnosti njihovih istraživačkih tema i prepoznatljivosti na međunarodnoj naučnoj sceni.

Održiva i isplativa proizvodnja vode za piće pomoću membranskog hibridnog procesa iz eutrofne vode zagađene mikropolutantima (SUPREMES)

 • Naziv projekta: Održiva i isplativa proizvodnja vode za piće pomoću membranskog hibridnog procesa iz eutrofne vode zagađene mikropolutantima (SUPREMES)
 • Oznaka projekta: 01DS21012A
 • Institucije učesnice u projektu:Univerzitet Duisburg-Esen, Nemačka i Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Srbija
 • Status u projektu: partner
 • Rukovodilac projekta: prof. dr Štefan Pangliš, Nemačka, prof. dr Ivana Ivančev-Tumbas, Srbija
 • Vrsta projekta: Program finansiranja istraživačkih i razvojnih projekata između Nemačke i zapadnog Balkana (WBC2019), bilateralni projekat koji finansira Savezno ministarstvo za obrazovanje i nauku Nemačke (Bundesministerium für Bildung und Forschung-BMBF)
 • Period realizacije projekta: 01.06.2021-31.05.2024.
 • Kratka informacija o projektu

Plastics monitoring detection remediation recovery (PRIORITY)

Program doktorskih studija na Institutu za nauku i tehnologiju, Austrija

Institut za nauku i tehnologiju, Austrija poziva studente različitih akademskih interesovanja da doprinesu svojim veštinama i iskustvom ovom naučnom okruženju.

Pozivaju se studenti sa osnovnim stepenom ili stepenom mastera iz  biologije, hemije, neuronauka, matematike, računarskih nauka, fizike, nauke o podacima i računarstvu i srodnim disciplinama da se prijave.

Kandidati koji žele da počnu doktorske studije u septembru 2022. se sada mogu prijaviti preko portala za prijave.

Krajnji rok za predaju prijava je 8. januar 2022. (23:59 po srednjoevropskom vremenu). Krajnji rok za profesore koji pišu preporuku je da svoje pismo preporuke pošalju do 11. januara 2022. (23:59 po srednjoevropskom vremenu).

Mogu se prijaviti studenti koji su završili osnovne ili master studije.

KAKO SE PRIJAVITI?

Institut za nauku i tehnologiju, Austrija organizuje prijavljivanje na svoj program doktorskih studija jednom godišnje. Portal za prijave je otvoren od jeseni (druga polovina oktobra). Da biste se prijavili, potrebno je da otvorite onlajn nalog, koji će vam omogućiti da pratite svoju prijavu tokom različitih faza procesa. Ne prihvataju se prijave ili dokumenta koja su poslata van ovog sistema.

Molimo vas preuzmite uputstva.

Molimo vas da popunite formular koristeći veb čitač na desktop računaru. Veb čitači na mobilnim uređajima (npr.  Android, iPhone, iPad, itd.) nisu podržani.

KOJA DOKUMENTA SU NEOPHODNA ZA PRIJAVU?

Molimo vas da postavite sledeća dokumenta na prijavni portal:

 • CV
 • Motivaciono pismo u kojem ćete objasniti svoje istraživačko iskustvo i motivaciju za prijavljivanje na program doktorskih studija Institut za nauku i tehnologiju, Austrija. Trebalo bi da ima najviše 1-2 stranice. U svom pismu navedite do tri istraživačke grupe koje smatrate najinteresantnijim. U ovoj fazi ne morate kontaktirati potencijalne supervizore.
 • Prepis univerzitetskih dokumenata i diploma svih studijskih programa i svih godina studija koje ste pohađali i/ili ste trenutno upisani (na engleskom i na originalnom jeziku).
 • Kontakt informacije za tri osobe koje pišu preporuke.

Svi dokumenti moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku, a kopije prepisa univerzitetskih dokumenata takođe i na originalnom jeziku.

KOJI SU KRITERIJUMI SELEKCIJE?

Komisija za izbor koristi zbir indikatora da proceni spremnost, motivaciju i potencijal kandidata. Razmatraće se sledeće:

Naučna perspektiva:

 • dodiplomska postignuća: sveukupno, sa posebnim fokusom na relevantne predmete specifične za naučnu oblast
 • pisma preporuke koju daju profesori i viši naučnici: jedna preporuka iz privrede je prihvatljiva, ali se daje prednost preporukama iz akademskog okruženja; od osoba koje pišu preporuke se traži da se osvrnu na analitičke sposobnosti, tehničku stručnost, sposobnost za samostalan rad i motivaciju/posvećenost;
 • motivaciono pismo: prethodno istraživačko iskustvo podnosioca prijave i motivacija za prijavu na ovaj određeni doktorski program: da li je to dobro za akademsko obrazovanje? da li program doprinosi budućim planovima za karijeru kandidata? itd.;
 • dodatne relevantne veštine (specifične za polje): npr. stažiranje i/ili učešće u istraživačkim projektima, učešće na naučnim olimpijadama, programskim jezicima, laboratorijskim tehnikama itd.

Relevantni aspekti:

 • kvalitet osnovnih studija, odnosno kvalitet institucije koju pohađa
 • prenosive veštine: npr. komunikacijske veštine, iskustvo u radu u timu, prethodna mobilnost i međunarodna iskustva, iskustvo liderstva prikazano u studentskim organizacijama, itd.;
 • raznovrsnost: npr. žena u informatici/matematici/fizici; podnosilac zahteva koji je promenio oblasti itd.;

ROK ZA PRIJAVU I IZBOR

Poziv za prijavu se otvara sredinom oktobra i završava u januaru. Prvi proces selekcije se završava početkom februara. Kandidati se o statusu obaveštavaju do sredine februara.

Kandidati koji uđu u uži izbor pozivaju se na intervju sredinom marta. Pisma sa ponudama objavljuju se krajem marta i kandidati mogu prihvatiti ili odbiti ponudu za upis do 15. aprila. Početak doktorskog programa je za sve 15. septembar.

Prijave su otvorenesredina oktobra
Prijave su zatvorene8. januar
Sastanak za preliminarnu selekcijukraj januara
Intervjuisanje studenataod sredine februara do sredine marta
Sastanak za konačnu selekcijumart
Slanje ponudaposle sastanka za konačnu selekciju
Prihvatanje ponudasredina aprila
Početak doktorskog programa15. septembar

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

Ako imate pitanja u vezi sa doktorskim programom, pišite na: phd.admissions@ist.ac.at

Organska hemija u struci i nauci (DOH)

 • Naziv projekta: Organska hemija u struci i nauci (DOH)
 • Institucije učesnice u projektu: PMF (Novi Sad)
 • Status u projektu: nosilac
 • Rukovodilac projekta: Andrea Nikolić
 • Vrsta projekta: MPNTR – programska aktivnost “Razvoj visokog obrazovanja”
 • Period realizacije projekta: 2021.-2022.

Treći LTTA i TPM sastanak u okviru InAMath Erazmus projekta

U periodu od 29.09.-02.10.2021. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu održan je treći LTTA i TPM sastanak u okviru InAMath Erazmus projekta na kom su bili prisutni svi predstavnici projektnih partnera iz HR, SLO i BiH.

InAMath projekat (InAMath – An interdisciplinary approach to mathematical education) je okupio eminentne obrazovne ustanove iz regiona, i to iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine i Srbije. Nosilac projekta je Sveučilište u Rijeci (HR), a Univerzitet u Novom Sadu, odnosno Prirodno-matematički fakultet, je jedan od partnera na projektu.

Pored Univerziteta u Novom Sadu, partneri na projektu su i Centar tehničke kulture Rijeka (HR), Osnovna škola Nikola Tesla iz Rijeke (HR), Osnovna škola heroja Janeza Hribarja (SLO), Univerzitet Primorska (SLO) I Sveučilište u Mostaru (BiH).

Cilj ovog projekta je da se osmisle edukativni sadržaji koji će doprineti većoj zastupljenosti interdisciplinarnosti u nastavi matematike od I do IV razreda osnovne škole i koji će biti dostupni svim zainteresovanim korisnicima. Projektne aktivnosti uključuju osmišljavanje i realizaciju edukativnih sadržaja sa učenicima osnovnih škola koristeći interdisciplinarne metode rada, izradu nastavnih materijala koji će biti dostupni učiteljima/nastavnicima, kao i edukaciju učitelja/nastavnika za pripremu i primenu takvih aktivnosti. Zadatak Univerziteta u Novom Sadu jeste da doprinese navedenim projektnim aktivnostima, a posebno da učini vezu između matematike i hemije i geografije atraktivnijom za učenike osnovne škole.

International Bioscience Conference and the 8th international PSU-UNS Bioscience Conference-IBSC 2021

Međunarodna konferencija u oblasti bionauke  i 8. zajednička međunarodna konferencija o bionauci PSU-UNS-IBSC 2021 održana je od 25. do 26. novembra u Novom Sadu, Srbija, kao onlajn konferencija.

IBSC konferencije održavaju se svake dve godine i predstavljaju pečat dugogodišnjeg partnerstva između Univerziteta Prince of Songkla (PSU) sa Tajlanda i Univerziteta u Novom Sadu (UNS) iz Srbije.

IBSC  2021  je sledila tradiciju prethodnih konferencija i okupila stručnjake koji su diskutovali i razmenjivali vrhunska saznanja iz kompleksne i višestruke oblasti bionauke, sa posebnim osvrtom na doprinos postizanju ciljeva održivog razvoja UN-a. Poseban naglasak stavljen je na uticaj životne sredine na biodiverzitet i ekofiziologiju živih organizama, biohemiju i biomedicinu, prirodne resurse bioaktivnih jedinjenja i održivu agroprehrambrenu industriju, zajedno sa drugim srodnim disciplinama i temama.

Glavne istraživačke oblasti bile su:

 • Oblast 1: Biologija i životna sredina
 • Oblast 2: Biotehnologija i bioinženjering
 • Oblast 3: Biohemija, molekularna biologija i biomedicina
 • Oblast 4: Agroprehrambena industrija i biosensing

Za više informacija posetite vebsajt konferencije: https://ibsc2021.pmf.uns.ac.rs