ADNOS – Astronomsko društvo Novi Sad

Branislav Bukurov – Društvo mladih istraživača

Josif Pančić – Naučno istraživačko društvo studenata biologije i ekologije

RIO – Asocijacija za zaštitu životne sredine

Serbia GBC – Savet zelene gradnje Srbije

UniAdrion – Virtuelni univerzitet Jadransko-jonskog regiona

AIESEC – Međunarodna asocijacija studenata ekonomskih i trgovinskih nauka

EGEA – Evropska geografska asocijacija

IAPS – Međunarodna asocijacija studenata fizike