Трг Доситеја Обрадовића 3, 21000 Нови Сад
  +381-21-450-104         +381-21-459-696
  info@dgt.uns.ac.rs     www.dgt.uns.ac.rs

О департману

Од самог оснивања Департман за географију, туризам и хотелијерство је улагао много у сопствени развој увек пратећи савремене трендове, тако да је за више од 50 година постојања изборио место међу познатим европским научним институцијама и признат је по својим научним и наставним достигнућима.

Катедре
  • Катедра за гастрономију
  • Катедра за геоекологију
  • Катедра за друштвену географију
  • Катедра за ловни туризам
  • Катедра за регионалну географију
  • Катедра за туризам
  • Катедра за физичку географију
  • Катедра за хотелијерство
Студије

Образовна делатност на Департману изводи се кроз све нивое високог образовања:

Основне академске студије

Мастер академске студије

Докторске академске студије

Осим кабинетске наставе, саставни део студија је и обавезно похађање теренске наставе и стручне праксе на основу чега студенти стичу практична искуства неопходна за будуће позиве. Теренска настава и стручна пракса одвијају се како у земљи тако и у иностранству. Студентима истраживачима се такође поклања велика пажња кроз њихово укључивање у Друштво младих истраживача за географију „Бранислав Букуров”, и одељења Европске географске студентске асоцијације „EGEA” у Новом Саду.

Могућности после дипломе

После завршених студија, отварају се велике могућности за запошљавање. У зависности од завршеног модула, посао се лако налази у школама, факултетима, научно-истраживачким центрима, хидро-метеоролошким или геодетским заводима, туристичким организацијама, туристичким агенцијама, хотелима, хостелима, ресторанима, ловиштима, ловачким удружењима, националним парковима, резерватима природе…

  Најновије вести