Трг Доситеја Обрадовића 4, 21000 Нови Сад
  +381-21-485-2800     +381-21-459-367
  info@df.uns.ac.rs     www.df.uns.ac.rs

О департману

Департман за физику на ПМФ-у је војвођански центар за универзитетску наставу и научна истраживања из свих области физике.

Студије изводе реномирани наставници и сарадници у учионицама и лабораторијама, опремљеним савременим наставним средствима, лабораторијском и научном опремом што свакако доприноси успешности извођења наставе.

Наставно и научно особље Департмана укључено је и у научно-истраживачке пројекте међународног, националног и локалног карактера у оквиру којих се спроводе основна и примењена истраживања у областима како теоријске, тако и експерименталне физике. Департман већ дуги низ година негује успешну сарадњу са светским лабораторијама, једна од њих је и CERN – највећа европска лабораторија за истраживања из нуклеарне физике и физике високих енергија.

Предавачи на струковним студијама оптометрије су водећи стручњаци са универзитета у Великој Британији, Италији, Шпанији и Швајцарској. Постоји сарадња и партнерски однос са водећим светским кућама из ове области као што су Essilor, CIBA Vision и Grand Seiko.

Студентима је омогућено да у оквиру програма мобилности студената Еразмус+ бораве на неком од европских универзитета.

Сви са пуно енергије и елана учествују и у манифестацијама које популаришу науку (Фестивал науке, Ноћ истраживача, Fame lab…).

Катедре
  • Катедра за експерименталну физику кондензоване материје
  • Катедра за нуклеарну физику
  • Катедра за општу физику и методику наставе физике
  • Катедра за теоријску физику
  • Катедра за физичку електронику

Студије

Образовна делатност на Департману изводи се кроз све нивое високог образовања:

Основне академске студије

Основне струковне студије

Интегрисане академске студије

Мастер академске студије

Докторске академске студије

Могућности после дипломе

Академски образован физичар има широку лепезу могућности бављења својом струком као нпр. у научним и развојним институтима или развојним одсецима при многим фирмама, у контроли квалитета, у ваздухопловству, медицинској индустрији, у свим фирмама где су мерење и развој метода мерења неопходни, астрономским опсерваторијама, планетаријумима, болницама, школама, банкама, метеоролошким опсерваторијама, заводима за заштиту човекове околине, при владином сектору, уопштено у целокупној савремној индустрији.

Оптометриста посао налази у приватној пракси, очним клиникама и оптичарској индустрији уопште. Студенти су по завршетку студија оспособљени за самостално вођење пословања делатности очне оптике и оптичарске радње и поседују знања неопходна за организацију вођења пословања, маркетинг, финансије и економију, правне прописе и организацију, као и спровођење мера заштите на раду и заштите околине везане уз делатност у складу са важећим прописима и законима Републике Србије.

  Најновије вести

Нема нађених чланака.